Język awarski - МагIарул мацI


Awarski - największy z języków Dagestanu (ponad 700tys. mówiących). Na zachodzie republiki pełni funkcję lingua franca. Oto podstawowe awarskie zwroty, klucz do wymowy można znaleźć tutaj.Powitanie:

ВорчIами! /worcz'ami/ - witaj! - poranne powitanie (mówione do mężczyzny)
ЙорчIами
! /jorcz'ami/ - witaj! - poranne powitanie (mówione do kobiety)
РорчIами! /rorcz'ami/ - witajcie! - poranne powitanie wielu osób
АсаламгIалайкум! /asalamg'alajkum/ - powitanie używane przez mężczyzn
ВагIалайкум салам! /wag'alajkum salam/ - odpowiedź na powyższe
Салам! /salam/ - cześć (nieformalne powitanie)


Pytania o zdrowie itp.:

Щиб хIал бугеб? /szszib h'al bugeb/ - jak się czujesz (czujecie)?
Иш кин бугеб? /isz kin bugeb/ - jak sprawy?
Дур иш кин бугеб? /dur isz kin bugeb/ - jak twoje sprawy?
Баркала, лъикI буго /barkala, łik' bugo/ - dziękuję, jest dobrze
Баркала, квеш гьечIо /barkala, kwesz hecz'o/ - dziękuję, nie jest źle

Сахлъи кин бугеб? /saxłi kin bugeb/ - jak zdrowie?
Сахлъи квеш гьечIо /saxłi kwesz hecz'o/ - zdrowie nie jest złe

ЦIияб хабар щиб бугеб? /c'ijab xabar szszib bugeb/ - co nowego? (jakie nowe wiadomości)
ЦIияб хабар гьечIо /c'ijab xabar hecz'o/ - nic nowego (nie ma nowych wiadomości)
ЦIияб жо щиб бугеб? /c'ijab żo szszib bugeb/ - co nowego? (jakie nowe rzeczy?)
ЦIияб жо гьечIо /c'ijab żo hecz'o/- nic nowego (nie ma nowych rzeczy)

Хъизан кин бугеб? /qizan kin bugeb/ - jak rodzina?
Лъимал кин ругел? /łimal kin rugel/ - jak dzieci?
Баркала, квеш гьечIо /barkala, kwesz hecz'o/ - dziękuję, nie jest źle

Pożegnania:
 

Нахъа лъикI рихьаги! /naqa łik' richagi/- do zobaczenia
ЛъикIго рукIа! /łik'go ruk'a/ - wszystkiego dobrego
ЛъикIго таги! /łik'go tagi/ - wszystkiego dobrego
Къо-мех лъикI! /q'o mex łik'/ - żegnaj(cie)

Inne użyteczne słówka:

ле /le/ - 'ej' 'słuchaj' - słowo używane przy zwracaniu się do mężczyzny
йо /jo/ - 'ej'; 'słuchaj' - słowo używane przy zwracaniu się do kobiety
у /u/ - tak
йохъ / гуро /joq//guro/- nie
щиб /szszib/ - co?
лъица /łica/ - kto?
 


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Więcej o awarskim jest tu, inne caucasica znaleźć można tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © 2004-2005 Piotr Kozłowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli