Język gruziński - wymowa


Ortografia gruzińska jest niezwykle konsekwentnie fonetyczna - pisze się praktycznie dokładnie tak jak się mówi; jednej literze odpowiada jeden dźwięk, i odwrotnie - jednemu dźwiękowi jedna i tylko jedna litera.

Samogłoski - system samogłoskowy gruzińskiego jest dość prosty, pięcioelementowy i nie wymaga żadnych komentarzy:
- /i/
- /e/
-/a/
- /o/
-/u/
warto pamiętać, że w gruzińskim nie ma ani dyftongów, ani samogłosek długich, tak więc każdą literę samogłoskową w zbitkach czyta się osobno; (szczególnie zwracam uwagę na częstą zbitkę ია /ia/, która jest oczywiście dwusylabowa!)

Spółgłoski
- W przypadku spółgłosek zwartych i zwartoszczelinowych występuje trójczłonowa opozycja: przydechowe - glotalizowane - dźwięczne:
-ფ /p/ - przydechowe (jak w angielskim)
-პ /p'/ - glotalizowane, czyli wymawiane "ze ściśniętym gardłem"
-ბ /b/
-თ /t/ - przydechowe
-ტ /t'/ - glotalizowane
-დ /d/
-ქ /k/ - przydechowe
-კ /k'/ - glotalizowane
-გ /g/
-ყ /q/ - spółgłoska języczkowa (czyli "głębokie 'k'"), glotalizowana; może też być wymawiane jako języczkowe glotalizowane 'ch'
-ც /c/ - lekko przydechowe
-წ /c'/ - glotalizowane
-ძ /dz/
-ჩ /cz/ - lekko przydechowe
-ჭ /cz'/ - glotalizowane
-ჯ /dż/
Spółgłoski szczelinowe są bądź dźwięczne, bądź bezdźwięczne
-ვ /w/ - najczęściej wymawiane dwuwargowo (jak hiszpańskie /v/ X-SAMPA: [B] ); możliwa też wymowa [v] lub [w]
-ს /s/
-ზ /z/
-შ /sz/
-ჟ /ż/
-ხ /ch/ - bardziej gardłowe niż polskie "ch"
-ღ /gh/ - dźwięczny wariant "ch"
-ჰ /h/ - jak angielskie, bądź niemieckie "h"; lekki gardłowy przydech

Pozostałe spółgłoski są wyłącznie dźwięczne.
-მ /m/ - jak polskie "m"
-ნ /n/ - jak polskie "n"
-რ /r/ - jak polskie "r"
-ლ /l/ - przed /i/ i /e/ jak polskie "l"; przed pozostałymi samogłoskami jak rosyjskie twarde "л"


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne caucasica są tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © 2004-2005 Piotr Kozłowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli