Słownik gruzińsko - polski

Litera ა


აგვისტო sierpień
ადამიანი człowiek, istota ludzka
ადგილი miejsce
ადგილას w miejscu
ადვილი łatwy
ადმირალი admirał
ადრე wcześnie
აეროპორტი lotnisko
ავად chory
ავადმყოფი chora osoba; pacjent
ავადმყოფობა choroba
ავტონომიური autonomiczny
ავტორი autor
აზარბაიჯანი Azerbejdżan
აი tu jest
აკადემია akademia
აკადემიკოსი akademik
აკრგძალული zakazany, zabroniony
ალბათ chyba, prawdopodobnie
ალბანეთი Albania
ამას წინათ niedawno; przedtem
ამბავი wiadomość, informacja, historia; rzecz
ამდენი tak dużo; tak wiele
ამერიკა Ameryka
ამიერკავკასია Zakaukazie
ამინდი pogoda
ამირბარი admirał
ამიტომ dlatego
ამხანაგი towarzysz
ან lub
ანალიზი analiza
ანბანი alfabet
ანგარიში rachunek
ანდაზა przysłowie
ანუ lub też; innymi słowy
აპრილი kwiecień
არა nie
არაბი Arab
არამედ ale raczej
არავითარი żaden rodzaj
არავინ nikt
არასოდეს nigdy
არაფერი nic
არაყი wódka
არდადეგები wakacje
არია aria
დააარსებს założy, powoła
არსად nigdzie
არსებობს istnieje
არქიტექტურა architektura
არც... არც ani... ani...
ასე tak
ასეთი taki
ასული córka
აუცილებლად niechybnie
აფხაზი Abchaz
აქ tutaj
აქამდის do tej pory, dotychczas, dotąd
აქცენტი akcent
აღარაფერი już nic
აღმაშენებელი budowniczy
აღმოსავლეთი wschód, wschodni
აჭარა Adżaria
აჭარელი Adżaryjczyk
ახალგაზრდა młody człowiek
ახალი nowy
ახლა teraz
ახლანდელი teraźniejszy
ახლოს niedaleko
ახსნა–განმარტები wyjaśnienie


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli