Słownik gruzińsko - polski

Litera წწარმოთქვამს wymawia
წარმოთქმა wymowa
წერა pisanie
წერილი list
დაწერს (na)pisze
წიგნი książka
წითელი czerwony
დაიწყება zaczyna się

დაიწყებს

zaczyna (coś)


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli