Słownik gruzińsko - polski

Litera ჯჯალათი kat
ჯამი suma
ჯან (nazwa litery )
ჯარი wojsko, armia
ჯარისკაცი żołnierz
ჯგუფი grupa
ჯდება siedzi
დაჯდება usiądzie
მოუჯდება usiądzie obok kogoś
ჯდომა (rzeczownik odsłowny) siedzenie
ჯერ jeszcze (czasowe)
–ჯერ -razy, -krotnie; სამჯერ - trzy razy, trzykrotnie
ჯვარი krzyż
ჯიბე kieszeń
ჯილდი nagroda
ჯიუტად uparcie
ჯიუტი uparty
ჯოგი stado
ჯორი muł
ჯოხი kij
ჯოჯოხეთი piekło
ჯუჯა karzeł, liliput; karłowaty


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli