Słownik gruzińsko - polski

Litera ეეგ to
ეგრისი Kolchida; zachodnia Gruzja
ეზო podwórze
ე.ი. = ესე იგი - to jest
ეკლესია kościół
ეკონომიკა ekonomia
ელავს błyska (błyskawica)
ელჩი ambasador
ენა język
ეპისკოპოსი biskup
ერა era; ჩვენს ერამდე - przed naszą erą
ერბო masło
ერთად razem
ერთადერთი jedyny, unikalny
ერთბაშად od razu; nagle
ერთგული wierny
ერთდროულად równocześnie
შეაერთებს jednoczy
ერთ–ერთი jeden z
ერთი jeden; ერთი და იგივე - jeden i ten sam
გააერთიანებს zjednoczy
ერთმანეთი wzajemnie, jeden drugiego
ერთხელ raz; jednokrotnie
ერი naród, lud
ეს to
ესე იგი to jest
ექვსი sześć
ექიმი lekarz
ექსპორტი eksport
ეჭვი wątpliwość, podejrzenie


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli