Słownik gruzińsko - polski

Litera გგადასახადი podatek
გადაწყვეტა rozwiązanie
გაერთიანება zjednoczenie; unifikacja
გაზაფხული wiosna
გაზეთი gazeta
გათენება świt
გაკვეთილი lekcja
გამო (pp) z powodu; ze względu na
გამოგონება wynalazek
გამოთქმა wymowa
გამომგონებელი wynalazca
გამომქვეყნებელი wydawca
გამომცემლობა wydawnictwo
გამოფენა eksponat
გამოცდა egzamin
გამყიდველი sprzedawca
განათლება edukacja; kształcenie
განვითარება rozwój, kształcenie
განმავლობაში (pp) podczas; w trakcie
განსაკუთრებით zwłaszcza; szczególnie
გარდა (pp) poza; z wyjątkiem; oprócz
გარეთ na zewnątrz
გარკვეული jasny, wyraźny; pewien
გასაღები klucz
გასული ostatni; poprzedni
გაიგებს zrozumie; dowie się
მოიგებს wygra
წააგებს przegra
გემო smak
გენერალი generał
გენეტიკა genetyka
გეოგრაფი geograf
გერმანია Niemcy
დაიგვიანებს spóźni się
გვიან późno; późny
გვირგვინი korona
გზა droga
გაგზავნის wyśle
გიჟი szalony
გლეხი chłop
გმირი bohater
გოგონა dziewczyna
გონია wydaje mi się
გაიგონებს usłyszy
გრამატიკა gramatyka
გრილი chłodny
გააგრძელებს będzie kontynuował; dokończy
დააგრძელებს przedłuży
გრძელი długi
გრძნობა wyczucie; uczucie
გული serce
გუშინ wczoraj
გუშინდელი wczorajszy
გუშინწინ przedwczoraj


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli