Słownik gruzińsko - polski

Litera იიატაკი podłoga
იაფი tani
იბერია Iberia (= wschodnia Gruzja)
იგივე ten sam
ივლისი lipiec
ივნისი czerwiec
იმდენი tyle
იმიტომ dlatego
ინგლისი Anglia
ინგლისური angielski
ინსტიტუტი instytut
ირემი jeleń
ისე tak
ისევე taki jak; właśnie taki
ისეთი taki
ისრაელი Izrael
ისტორია historia
ისტორიკოსი historyk
იტალია Włochy
იუმორი humor
იქ tam
იქვე w tym samym miejscu; tamże
იქნება możliwe


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli