Języki Kaukazu


Na stronie tej wyliczam języki Kaukazu, tj. te, które używane są jako ojczyste przez ludność rdzenną w trzech krajach Zakaukazia (czyli Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie) w trzech nieuznawanych międzynarodowo quasi-państwach (czyli Abchazji, Górskim Karabachu i Południowej Osetii) oraz w siedmiu republikach Kaukazu Północnego wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej (są to: Adygea; Karaczajo-Czerkiesja; Kabardo-Bałkaria; Alania-Osetia Północna; Inguszetia; Czeczenia oraz Dagestan).

Wyliczeniu towarzyszy grupowanie języków wedle ich przynależności genetycznej. Większość języków Kaukazu to zarazem języki kaukaskie, czyli takie, które należą do którejś z trzech rodzimych dla Kaukazu rodzin językowych (o domniemywanym wzajemnym pokrewieństwie tych rodzin się nie wypowiadam). Istnieją jednak takie języki Kaukazu, które językami kaukaskimi nie są; wymieniam je wszystkie w dalszej kolejności; po kaukaskich.

Czcionką pochyłą wyróżniam te etnolekty, których na ogół (tj. w literaturze przedmiotu) nie traktuje się jako odrębne języki (w szczególności dotyczy to podziałów w ramach grupy nachskiej). W nawiasach zaś podaję alternatywne nazwy języków.


kartwelskie abchazo-adygejskie nachsko-dagestańskie niekaukaskie języki Kaukazu


Rodzina kartwelska (południowa) Rodzina abchazo-adygejska (północno-zachodnia) Rodzina nachsko-dagestańska (północno-wschodnia) Inne języki używane na Kaukazie

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Pozostałe caucasica są tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © 2004-2005 Piotr Kozłowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli