Język lakijski - Лакку маз


Na stronie tej zamieszczam garść podstawowych zwrotów po lakijsku. Klucz do ich wymowy można znaleźć tutaj.


Ивзрав - witaj! (do mężczyzny)
Бивзрав - witaj! (do dziewczyny)
Дирзрав - witaj! (do kobiety)
Бивзрув - witajcie
Инагу ивзрав - i ty witaj (do mężczyzny, w odpowiedzi)
Зугу бивзрув - i wy witajcie


Цукун ура? - Jak się masz (do m.)
Цукун бура? - Jak się masz (do dz.)
Цукун буру? - Jak się macie
На ххуйну ура - Mam się dobrze (mówi m.)


Ци иш бур? - Jak sprawy?
Хабарду ци бур? - Co nowego?
Ххуйну бур - Jest dobrze

Барчаллагь - Dziękuję


Вин ц1а цир? - Jak masz na imię?
Ттун ц1а Расулли - Mam na imię Rasul


Ванин ц1а цир? - Jak to się nazywa?
Ва мукъул мяъна цир - Co znaczy to słowo?
Лакку мазрай цукун учайссар - Jak się to mówi po lakijsku?


Къабувч1ай - Nie rozumiem.


Лакку мазрай ттун бувч1ай - Rozumiem po lakijsku
На лакку маз лахьлай айивхьура - Zacząłem się uczyć lakijskiego


Ди / Гьа- Tak
Юх - Nie


Ттун ина ххирара - Kocham Cię

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © 2004-2007 Piotr Kozłowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli