Język lakijski - лакку маз


Lakijski - to jeden z ważniejszych języków Dagestanu. Używa go ponad 100 tys. ludzi. Zróżnicowanie dialektalne jest jak na warunki dagestańskie niewielkie; istnieje norma literacka, znana dość powszechnie. Dość obfita literatura w której uwagę zwraca epos "Partu Patimat".- lakijska wymowa
- podstawowe zwroty po lakijsku  
- lakijskie linki - jak na język dagestański, lakijski jest całkiem dobrze reprezentowany w sieci!

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © 2004-2007 Piotr Kozłowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli