Język osetyński - Ирон æвзаг


Osetyńczycy używają dwóch wzajemnie niezrozumiałych odmian języka osetyńskiego (przy czym nie ma rodzimego terminu dla określenia ich obu łącznie!) - jedna piąta narodu, skupiona w zachodniej części Osetii Północnej, mówi po digorsku; pozostali, czyli większość mieszkańców Osetii Północnej i wszyscy mieszkańcy Osetii Południowej, używają języka irońskiego, który jest opisywany na tych stronach.

Oba języki  są interesujące (digorski, ze względu na archaiczność, być może bardziej), oba mają pewne tradycje literackie, oba też są urzędowe w Osetii Północnej (w Południowej jedynie iroński); jednak skala użycia irońskiego jest dużo, dużo większa, stąd i koncentracja na nim.

Uwaga terminologiczna: terminu osetyński używam często w wąskim znaczeniu iroński; jest to użycie wygodne, choć formalnie błędne. Mam nadzieję, że nie przysporzy ono kłopotu.

Raz jeszcze podkreślam: opisuję tylko jeden z dwóch języków osetyńskich; z czasem postaram się dodawać informacje również o drugim.- języki osetyńskie w zarysie
- wymowa osetyńska
- osetyńskie zwroty
- słownik osetyńsko-polski
- morfologia języka osetyńskiego
 
Dlaczego osetyński jest tu, a nie na stronie irańskiej, choć jest językiem irańskim, a nie kaukaskim?
Proste! - Do Kaukazu też przynależy (bo geografia!), a na iranice mam mniej wolnego miejsca niż tu.

Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © 2004-2005 Piotr Kozłowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli