Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera A


a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


abidə pomnik
ABŞ USA
ac głodny; ac olmaq - zgłodnieć
açıq otwarty; jawny; jasny; legalny; otwarcie, jawnie; açıq-göy - jasnoniebieski
açmaq otwierać
ad imię
ada wyspa
adətən zwykle, zazwyczaj
adi zwykły, zwyczajny
AEBA MAEA
afərin brawo!
ağac drzewo
ağıl rozum, rozsądek
ağıllı mądry, bystry
ağır ciężki
ağız usta
ağlamaq płakać, opłakiwać
ağrı ból
ağrımaq boleć
axır ostatnio; koniec
axmaq płynąć
axmaq idiota, głupek
axşam wieczór; wieczorem
axtarmaq szukać
ailə rodzina
aktyor aktor
alət narzędzie, przyrząd; instrument
ali (naj)wyższy, wybitny; wysoko postawiony
ali məktəb szkoła wyższa
alim uczony
alın czoło
alma jabłko
almaq brać; kupować
altında pod
an mgnienie, chwila; czas
ana matka; macierzyński; ana dili - język ojczysty
ancaq tylko
aparmaq wziąć; nieść
aptek apteka
arabir czasami
aran nizina
arasında pomiędzy
arasından spomiędzy
arıq chudy, szczupły
armud gruszka
artıq już
artmaq zwiększać
arvad żona; kobieta
asan łatwy
asmaq wisieć
asudə spokojny, beztroski, odprężony
aşağı na dole; w dół
at koń
ata ojciec
atəş ogień; atəş açmaq - strzelać
ATƏT OBWE
atılmaq skakać
atmaq rzucać
avtobus autobus
ay miesiąc; księżyc
ayaq stopa; noga
ayaqqabı but
ayı niedźwiedź; (przen.) grubianin, człowiek niewychowany
ayırmaq oddzielać
ayna zwierciadło; lustro
ayrı inny; osobny, oddzielny; osobno, oddzielnie
az mało, trochę
azad wolny
azaltmaq ograniczać, zmniejszać

a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanha jek cziz daram goftani - ordakam ra daram dust chejli