Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera Ə


a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


əbədən nigdy, przenigdy
əbədi wieczny, wieczysty
əbləh głupek
əcəl śmierć
əcnəbi cudzoziemiec
ədalət sprawiedliwość
ədəbiyyat literatura
ədəd liczba; sztuka
əhali ludność
əhvalat incydent
əkinçi farmer, rolnik
əkmək sadzić
əl ręka
əlac środek, sposób; leczenie
əlamət oznaka, symptom
əlbəttə oczywiście
əmi stryjek
ən naj...
ər mąż
ərzaq sklep spożywczy
ərzində podczas
əsasən głównie
ətraf okolice
əvvəl początek
əvvəlcə po pierwsze
əyləncə rozrywka
əziz miły, drogi

a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli