Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera C


a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


cadu czary, magia
cadugər czarownik
cadulamaq czarować
cahan świat
cahıl młody
cahıllaşmaq młodnieć
cahıllıq młodość
cahil ignorant, nieuk
can dusza; życie; can qurtarmaq - pozbyć się czego
camaat publika; tłum; grupa ludzi
camış wół
canavar wilk
canişin zastępca
canlanmaq ożywać; ożywiać się; wydobrzeć
canlı żywy
cansağlığı zdrowie
canvermə agonia
cari bieżący
casus szpieg
casusluq szpiegostwo
cavab odpowiedź
cavabdehlik odpowiedzialność
cavabverən udzielający odpowiedzi; odpowiedzialny
cavahir klejnot
cavan młody
caz dżez
cazibə przyciąganie, ciążenie; urok;
cəbbəxana arsenał
cəbhə front
cəbr algebra; ucisk, przymus
cədvəl tablica; tabela; grafik
cəfa cierpienie; męka
cəfəri pietruszka
cəhənnəm piekło
cəhət strona; przyczyna
cəlal pompa, przepych
cəlb etmək przyciągać
cəm zbiór; zbiorowość; liczba mnoga; suma
cəmi w sumie; ogółem
cəmiyyət wspólnota; zespół; korporacja
cəmləmək zbierać; sumować
cənazə zwłoki; zmarły
cəng wojna; zielony osad na miedzianych naczyniach
cənnət raj; rajski
cənub południe
cənubi południowy
cərimə kara, opłata karna
cərrah chirurg
cəsarət śmiałość, zdecydowanie; odwaga, męstwo
cəza kara; egzekucja; karny
cəzalandırmaq karać
cıdır wyścigi konne
cıdırçı dżokej
cılız słaby, wątły, cherlawy
cırmaq rwać, rozrywać
cırtdan karzełek, liliput
cızıq linia
cib kieszeń
ciddi poważny, serio
cild oprawa; tom; skóra na oprawę
cildçi introligator
cilov uzda; wodze
cin dżin; zły duch
cinas gra słów; kalambur
cinayət przestępstwo
cinayətkar przestępca
cins płeć; rodzaj; rasa
cisim ciało; przedmiot
ciyər ağ ciyər - płuco; qara ciyər - wątroba
comərd szczodry, wielkoduszny
corab skarpeta, pończocha
cövhər esencja, ekstrakt; istota, sedno; klejnot
cuhud Żyd; żyd; żydowski
cümə piątek
cümhuriyyət republika; republikański
cümlə (gram.) zdanie
cür rodzaj; typ; gatunek; sposób
cürət odwaga, śmiałość
cürləmək sortować
cüt para (dwa przedmioty); do pary; parzysty
cüz fragment
cüziyyət drobiazg, drobnostka

a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli