Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera H


a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


hacı hadżi
haçan kiedy?
hadisə wydarzenie, zdarzenie
hafizə pamięć
hakim prawodawca; sędzia
hakimiyyət władza; suwerenność
hakimlik władza, panowanie
haqq racja; prawo; zapłata
haqqında o
hal stan, sytuacja; (gram.) przypadek
halva chałwa
hamam łaźnia
hambal tragarz
hamı wszyscy
hamilə ciężarna
hanı gdzie (nie w pytaniach)
harada gdzie? (w pytaniach)
haradan skąd? odkąd?
haralı skąd (pochodzi)?
haraya dokąd?
hasil rezultat; zdobycz; (mat.) wynik
hava powietrze; pogoda
havadar zwolennik, poplecznik
hazır gotowy
hazırlamaq przygotować
hazırlaşmaq przygotować się
heca sylaba
heç wcale; nikt; nic; w ogóle nie
heç vaqt nigdy
hekayə opowiadanie
hesab rachunek
hesablamaq obliczać, rachować
heyvan zwierzę
tak; no
həbs areszt, zatrzymanie
həbsxana areszt
hədd granica, limit; miara, stopień;
hədiyyə prezent
həftə tydzień
həkim lekarz
həll rozwiązanie; həll etmək - rozwiązywać
həmçinin tak samo; również
həməsr współczesny
həmin ten sam
həmişə zawsze
həmkar współpracownik, kolega z pracy
həmməna synonim
həmsədr współprzewodniczący
hər każdy; hər halda - w każdym razie
hərb wojna
hərdən bir czasem
həsr poświęcenie; həsr etmək - poświęcać
hətta nawet
həvəslə z własnej woli
həyacanlanmaq ekscytować się
həyət podwórze, podwórko
həzz almaq cieszyć się czym
hirslənmək gniewać się
hiss uczucie; hiss etmək - czuć
hissə część
hökümət władza, rząd
hörmət szacunek
hündür wysoki

a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli