Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera K


a b c ç d e ə f g ğ h x ı i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


karandaş ołówek
kartof kartofel
kasıb biedny, biedak
kasıblıq bieda, ubóstwo
kassa kasa
keçen ostatni, miniony
keçirmək spędzić, przeżyć, przeprowadzić
keçmək przejść, minąć
kələm kapusta
kəmər pas
kənərdə (post.) poza
kənd wieś
kəpənək motyl
kəsmək odciąć, przerwać; wejść w słowo
ki że
kiçik mały; młodszy
kifayət dosyć; wystarczająco, wystarczający
kim kto
kimi (post.) jak
kimin czyj
kino kino
kiprik rzęsa
kişi mężczyzna
kitab książka
kitabxana biblioteka
kobud nieuprzejmy
komanda drużyna
korlamaq psuć
köynək koszula
kök marchew
kök gruby, krępy
kölgə cień
kömək pomoc; kömək etmək - pomagać
köhnə stary
köçmək przenieść się
kreslo fotel
kurort kurort
küçə ulica
külək wiatr
künc róg
küpə bańka
kürək plecy
kürək łopata
kürü kawior
küşmək kłócić się, spierać się

a b c ç d e ə f g ğ h x ı i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli