Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera V


a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


vacib konieczny; nieodzowny
vadar zmuszony
vadi dolina
vağzal stacja kolejowa
vahə oaza
vaxt czas
vaqon wagon
vali namiestnik
var jest (miejscowe); var-yox - wszystko, co się ma
varis dziedzic
varlı bogaty, majętny
vasitə pośrednictwo; mediacja
vergi podatek, danina
veriliş nadawanie
vermək dać
i
vərəq kartka
vəzifə stanowisko, obowiązek
vurmaq bić

a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli