Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera Z


a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


zabit oficer
zabitə dyscyplina; porządek
zabitəli wymagający
zad rzecz; coś; ten, no... (używane kiedy właściwe słowo umyka pamięci)
zadə sufiks tworzący nazwiska; dosłownie: "urodzony"
zadəgan arystokracja
zahid asceta, pustelnik; człowiek pobożny
zahir powierzchowność, wygląd zewnętrzny; oczywisty, jawny, widoczny; zahir olmaq - pojawiać się, jawić się
zahirdə zewnętrznie, na powierzchni
zahirən z pozoru, na pozór;
Zaqafqaziya Zakaukazie
zalım okrutny, nieludzki; tyran, okrutnik, ciemiężca
zalımcasına okrutnie, nieludzko; tyrańsko
zaman czas, pora; epoka; zamani ki - skoro tak
zamin poręczyciel
zaminlik poręka, gwarancja
zanbaq tulipan
zar płacz
zarafat żart
zaviyə kąt, róg
zavod fabryka
zədələmək szkodzić
zəhmət trud, kłopot, fatyga; zəhmət çəkmək - trudzić się, fatygować się; zəhmət olmasa - proszę (dosł. jeśli to nie kłopot)
zəif słaby
zənbil koszyk
zəng dzwon; dzwonek; zəng etmək - dzwonić
zəngin bogaty; bogacz
ziyan szkoda

a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v yz


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli