Język asyryjski


Jednym z semickich języków Iranu jest język asyryjski (=āszuri =aisor;  =nestoriański neo-aramejski) język niewielkiej (ok. 50 tys.) społeczności chrześcijan wyznania nestoriańskiego; funkcje literackiego standardu spełnia dialekt okolic Urmije (zachód irańskiego Azerbejdżanu); używany poza tym w Tabrizie, Hamadanie i Teheranie. Do zapisu używa się pisma aramejskiego w jednej z dwóch odmian (estrangelo lub serto).
Strona ta zawiera nieco grzeczności i innych podstawowych wyrażeń, przekazanych mi przez Pana Jusepa Musziabad. Nie mam pojęcia czy reprezentują one literacką normę czy też jakiś lokalny dialekt. Nie ręczę także za dokładność zapisu (nie dysponuję nagraniami; polegam na własnych uszach i pamięci, a to sprawy zawodne).


powitanie - szlama lochon (por. as-salamu 'alajkum oraz szalom alechem)
jak się masz? - dachiiton?
mam się dobrze - spajiwen (dobry - spaj)

przepraszam - machleta bidlaben (machleta = wybaczenie)

mówię po asyryjsku - ana leszanyd aturaje bedajaiwen

tak - hi
nie - la


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne iranica są zgromadzone tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Pozostałe materiały: strona lezgińska strona kaukaska
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli