Języki Iranu


Gdzie indziej (tutaj) zajmuję się językami irańskimi, tu zaś - językami Iranu. To drugie pojęcie jest od pierwszego jednocześnie węższe, bo nie obejmuje np. osetyńskiego czy jagnobi, których w Iranie się nie używa; oraz szersze, bo wchodzą w jego zakres także języki innych niż irańska (czy nawet indoeuropejska) rodzin. Staram się by wyliczenie było kompletne, więc będę wdzięczny za wszelkie uzupełnienia.


Większość (choć nie tak wielka, jak mogłoby się wydawać) mieszkańców Iranu posługuje się językami należącymi do irańskiej grupy rodziny języków indoeuropejskich.

Spośród języków irańskich naczelne miejsce zajmuje język perski (=farsi) należący do podgrupy południowo-zachodniej i będący jedynym oficjalnym językiem Iranu. Warto przy tym zauważyć rzecz z pozoru paradoksalną: mianowicie w Iranie absolutnie nikt nie mówi po persku! Jest tak przy założeniu, że przez "mówi" rozumiemy: "posługuje się jako swoim pierwszym językiem", a przez "perski" rozumiemy: "oficjalny język Iranu - literacki język perski". Otóż literacki perski jest na tyle różny od jakiejkolwiek mówionej odmiany perskiego, że sensownie jest traktować go jako odrębny język, używany wyłącznie w tekstach pisanych oraz pewnych oficjalnych sytuacjach (np. przemówienia, wykłady, wiadomości tv itp.).

W pozostałych sytuacjach (w tym np. w serialach telewizyjnych i filmach) funkcjonuje mówiona odmiana perskiego, jak już wspomniano, znacznie odbiegająca od języka literackiego. Ów mówiony język (czy raczej zbiór rozmaitych lokalnych odmian perskiego) oczywiście ma rodzimych użytkowników i w żaden sposób nie odbiega pod tym względem od innych języków naturalnych.

Funkcje standardowego mówionego perskiego pełni jego stołeczna odmiana, perszczyzna teherańska (często utożsamia się "mówiony perski" z "teherańskim", co jest grubą niedokładnością), która poprzez swój prestiż oraz obecność w środkach masowego przekazu wywiera silny wpływ na wszystkie pozostałe dialekty języka perskiego, a także i na inne, nieperskie, języki Iranu.

Język perski, w swoich różnych formach dialektalnych, dominuje we wszystkich (z wyjątkiem Tabrizu) większych miastach; na terenie południowego Iranu, pomiędzy Buszehr, Isfahanem, Jazdem i Kermanem; w Chuzestanie wśród ludności napływowej; w częściach Chorasanu. Jego zasięg stale się powiększa, kosztem lokalnych języków i dialektów. Sam mówiony perski nie jest jednolity (choć silny wpływ teherańszczyzny wpływa na zacieranie różnic między dialektami) - praktycznie każde miasto posiada swoją własną jego odmianę. Szczególnie wyróżniają się tu odmiany chorasańskie - bliższe niż teherańskiej perszczyźnie herackiemu dialektowi języka dari.

Oprócz lokalnych odmian perskiego, takich jak dialekty isfahański, kermański, czy chorasański, występują też w Iranie języki wprawdzie bardzo mu bliskie, ale jednak na tyle różne, by traktować je odrębnie. Czasem zresztą to odrębne traktowanie wymuszone jest nie tylko różnicami językowymi, ale i odrębną samoidentyfikacją użytkowników. Tak więc wyróżnić można następujące południowo-zachodnie języki i grupy dialektów:

Dalej spokrewnione z perskim są języki północno-zachodnie, których użytkownicy stanowią co najmniej 20% ludności Iranu.

Inne indoeuropejskie

Tureckie

Semickie

Drawidyjskie

Kartwelskie (=południowokaukaskie)

Zestawienie powyższe obejmuje języki naturalne (jedynie foniczne, bo choć z pewnością są i migowe, to nie mam o nich żadnej informacji), używane w życiu codziennym. Oprócz nich należy jeszcze wymienić kilka języków wykorzystywanych jedynie jako języki religijnego kultu, jak np. awestyjski dla zoroastrian, hebrajski dla żydów, czy grabar (staroormiański) dla Ormian.


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli