Równoważniki zdań


Zdanie, wedle dość powszechnie przyjmowanej definicji, jest to autonomiczna wypowiedź, przekazująca pewną całościową treść i zawierająca co najmniej jeden czasownik w formie osobowej.
Istnieją jednak i takie wypowiedzi, które pełnią funkcję zdania, nie spełniając jednak wymogów jego definicji (w szczególności wymogu zawierania czasownika w formie osobowej). Ogólnie mówiąc, można je nazwać równoważnikami zdania.
W języku perskim można wymienić co najmniej dwie grupy takich wypowiedzi: zdania eliptyczne, oraz wykrzyknienia. Krótka charakterystyka ich obu znajduje się na tej stronie.
Zdania eliptyczne (w terminologii irańskiej - جمله بی فعل "bezczasownikowe"), czyli w istocie zdania skrócone; zdania, których czasownik zwyczajowo lub kontekstowo pozostaje niedopowiedziany.
Zdania eliptyczne na mocy zwyczaju, czyli takie, których czasowniki tradycyjnie się pomija, można podzielić na kilka wyraźnych grup:
Zdania eliptyczne na mocy kontekstu z natury rzeczy trudno jest klasyfikować. Mieszczą się tu te wszystkie wypowiedzi, w których czasownik jest pomijany, bo można się go domyśleć bądź z treści poprzednich zdań, bądź też z szerszego kontekstu. Szczególnym przypadkiem są:
Wykrzyknienia (w terminologii irańskiej - صوت "dźwięk" lub شبه جمله "prawie zdanie; odpowiednik zdania") są to słowa, bądź grupy słów wyrażających ból, uczucia takie jak radość czy smutek, a także zachętę, zachwyt czy ponaglenie.

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne iranica są zgromadzone tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Pozostałe materiały: strona lezgińska strona kaukaska
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli