Paszto a Pachto


Zarys klasyfikacji i cechy szczególne głównych grup dialektów języka paszto.

Przyjęło się uważać, że można wydzielić dwie grupy dialektów języka paszto, a mianowicie paszto zachodnie, kandaharskie, oraz paszto wschodnie, peszawarskie czyli pachto. To duże uproszczenie, ale zdarza się i uproszczenie gorsze - stosowanie określeń "afganistańskie" i "pakistańskie" dla kandaharskiego i peszawarskiego. Zamiast tych uproszczeń proponuję bardziej dokładny opis.

Otóż, po pierwsze, linia podziału nie przebiega pomiędzy wschodem, a zachodem; a raczej między południowym zachodem, a północnym wschodem (przy czym i ta linia stanowi uproszczenie, bo Pasztuni są dość mobilni).

Po drugie, różnice dialektalne nie przebiegają pomiędzy obu krajami, a raczej wewnątrz ich granic. Pasztuni z Kandaharu mówią zupełnie inaczej niż Pasztuni z Dżalalabadu, a Pasztuni z Kwety inaczej niż Pasztuni z Peszawaru. Przy czym Kandahar i Kweta oraz Dżalalabad i Peszawar są sobie językowo dość bliskie.

Po trzecie, obok dwu powszechnie wydzielanych grup dialektów należałoby wydzielić i trzecią, środkową. Dialekty tej grupy są używane w okolicach Kabulu i prowincjach położonych na południe od niego, jak np. Logar.

Po czwarte, w ramach każdej z grup występują bardzo znaczne różnice między poszczególnymi dialektami. Szczególnie słynny z tego, że nie jest do niczego podobny jest dialekt waziri, ale i inne mu wiele nie ustępują.  


Różnice w wymowie w poszczególnych grupach dialektów:

dialekty \ litery ژ ږ ښ
Zachodnie (Kandahar) [Z] (polskie ż) [Z`] (retrofleksyjne ż) [S`] (retrofleksyjne sz)
Centralne (Kabul) [z] (polskie z) [g] (polskie g) [x] (polskie ch)
Wschodnie (Dżalalabad) [dZ] (polskie dż) [g] (polskie g) [X] (gardłowe ch)

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne iranica są zgromadzone tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Pozostałe materiały: strona lezgińska strona kaukaska
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli