Polsko-Perski


Na razie bardzo skromna, ale rozwojowa polsko-perska lista słów.


ale [ammā] [wali] [likan] (lecz) [balke]
ani [na]; ani... ani... [na... na...]
armia [artesz] [laszkar]
bać się [tarsidan]
bardzo [chejli] [besjār]
brat [barādar]
braterstwo [barādari]
brew [abru]
chcieć [chāstan]
chłopiec [pesar]
chmura [abr]
cena [qejmat]
centrum [markaz]
chleb [nān]
ciekawy (interesujący) [dżāleb]; (ciekawski) [kondżkāw]
ciepły [garm]
córka [dochtar]
czerwony [sorch]
część [bachsz] [pāre]
cztery [czahār]
czuć [hess kardan]
czwartek [pandższambe]
czy [ājā]
czysty [pāk] [pākize] [tamiz]
dać [dādan]
deszcz [bārān]
dla [barā-je]
dlaczego [czerā]
dlatego (i dlatego) [barā-je hamin]; (dlatego że) [barā-je in ke]
do [be] (aż do) [tā]
dobry [chub]
dojechać [residan]
dom [chāne]
doskonały [āli] [kāmel] (człowiek doskonały) [ensān-e kāmel]
dostarczyć [resāndan]
drobne [pul-e chorde]
drobny [riz]
drogi (o cenie) [gerān] [gerān-qejmat] [gerān-bahā] (przenośnie) [aziz] 
drugi [dowwom] [dowwomin]
dużo [zijād]
duży [bozorg] [kalān]
dwie [do]
dworzec [istgāh] (dworzec kolejowy) [istgāh-e rāh-āhan]
dziewczyna [dochtar]
dziś [emruz] (dziś wieczór) [emszab]
gałąź [szāche]
garnek [dig]
gdzie [kodżā] [ku]
godzina [sā'at]
gotować [pochtan]
grzmieć [ghoridan]
herbata [czāj]
hotel [mehmānchāne]
ile [czand] [czeqadr]
iść [raftan]
jasny [rouszan]
jeden [jek]
jesień [pā'iz]
jeszcze [hanuz]
jest [hast]
jutro [fardā]
już [digar]
kaczka [ordak] [morghābi]
kapitan [kāpetān]
kawa [qahwe]
kawiarnia [qahwe-chāne]
kelner [gārson] [pisz-chedmat]
kiedy [kej] [cze waqt]
kino [sinamā]
kobieta [zan]
kolej (kolejność) [noubat]; (droga żelazna) [rāh āhan]
krzesło [sandali]
książka [ketāb]
księżyc [māh]
kto [ki] (przest.) [ke]
który [kodām]
kucharz [āszpaz]
kuchnia [āszpazchāne]
kupić [charidan]
kwadrans [rob']
kwiecień [āpril]
las [dżangal]
lato [tābestān]
letni [tābestāni]
list [nāme]
lubić [dust dāsztan]
luty [fewrie]
maj [māj]
masło [kare]
mały [kuczek]
marynarka [kot]
marzec [mārt]
matka [mādar]
mąż [szouhar]
miasto [szahr]
miesiąc [māh]
mieszkanie [āpārtemān]
między [bejn-e]
minąć [gozasztan]
mleko [szir]
młody [dżawān]
morze [darjā]
może [szājad]
mój [...-e man] [-am]
musieć [madżbur budan]
my [mā]
na [ru-je]
nasz [-e mā] [-emān]
nazywać [nāmidan]
nie (grzecznie) [na chejr] (mniej grzecznie) [na]
niebo [āsemān]
nieco [jek kami]
niedziela [jekszanbe]
nowy [nou] [tāze] [dżadid]
nóż [kārd]
obiad [nahār]
obudzić [bidār kardan]
obudzić się [bidār szodan] (obudzić się ze snu) [az chāb bidār szodan]
oddać [pas dādan]
odpowiadać [dżawāb dādan] [pāsoch dādan]
ogród [bāgh]
ojciec [pedar]
oko [czeszm]
on [u] (w stylu prasowym) [wej] (honoryfikatywnie) [iszān]
ona [u] (w stylu prasowym) [wej] (honoryfikatywnie) [iszān]
oni [iszān] [ānhā]
ostatni [ācharin] [nahā'i]
owca [gusfand]
palma [nachil]
pan [āghā]
pani [chānom]
pasować [dżur āmadan]
piątek [dżom'e]
pieniądze [pul]
pierwszy [awwalin] [nachostin]
pies [sag]
pięć [pandż]
piękny [zibā] [qaszang] [choszgel]
pływać [szenā kardan]
po [ba'd az]
pociąg [tren] [qatār]
podobać się [pasandidan]
podróżować [mosāferat kardan]
pokój [otāq]
południe (strona świata) [dżonub] (pora doby) [zohr]
pomarańcza [portoqāl]
poniedziałek [doszanbe]
popielaty [chākestari]
po południu [ba'd az zohr]
potem [ba'dan]
pójść [raftan] (honoryfikatywnie) [taszrif bordan]
pół [nim] [nesf]
północ (strona świata) [szomāl] (pora doby) [nim-szab]
późno [dir]
pracować [kār kardan]
przed [qabl az]
przed południem [qabl az zohr]
przedstawić się [chod rā mo'arrefi kardan]
przedtem [qablan]
przyglądać się [chire budan]
przygotować się [āmāde szodan]
przyjaciel [dust]
przyjechać [residan] [āmadan]
przyjść [āmadan] (honoryfikatywnie) [taszrif āwordan]
przynieść [āwordan]
przyszłość [ājande]
przyszły [ājande]
przyzwyczaić się [ādat kardan]
pszenica [gandom]
ptak [parande]
pytać [so'āl kardan] [porsidan]
pytanie [so'āl] [porsesz]
rachunek [hesāb]
robić [kār kardan]
rodzice [pedar-o mādar] [wāledejn]
rok [sāl]
ruszać [tekān dādan]
rzeka [rudchāne]
rzymski [rumi]
ryba [māhi]
rybak [māhigir]
rynek [bāzār]
samochód [chodrou] [māszin]
samolot [hawā-pejmā]
ser [panir]
siostra [chāhar]
sklep [dokkān] [foruszgāh]
słoneczny [āftābi] (o kalendarzu) [szamsi]
słońce [āftāb] [szams]
sobota [szanbe]
spędzić [gozarāndan]
spodnie [szalwār]
spojrzeć [negāh kardan]
spódnica [dāman]
spóźnić się [dir kardan]
sprzedać [foruchtan]
stać [istādan]
stary [pir] [kohne]
statek [keszti]
stół [miz]
syn [pesar]
szeroki [wasi'] [goszād]
ściana [diwār]
ślepy [kur]
śniadanie [sobhāne]
śpiący [chābide]
śpiewać [āwāz chāndan]
środa [czahārszanbe]
świeży [tāze]
taksówka [tāksi]
talerz [boszqāb]
tam [āndżā]
tamten [ān]
tani [arzān]
teatr [te'ātr]
telefonować [zang zadan]
ten [in]
teraz [al'ān]
też [ham] [niz]
to [in]
twierdza [qalle]
twój [-e to] [-et]
tydzień [hafte]
tył [poszt]
ubiegły [gozaszte]
ubranie [lebās]
ukończyć [be pājān resāndan]
ulica [chijābān]
ultimatum [etmām-e hodżat]
umówić się [qarār gozāsztan]
w [dar]
walizka [czemādān]
wąski [tang]
wcześnie [zud]
wczoraj [diruz] (wczoraj wieczór) [diszab]
widelec [czangāl]
widzieć [didan]
wieczór [szab]; (dziś wieczór) [emszab]
wiedzieć [dānestan]
wino [szarāb] [mej]
wiosna [bahār]
wisieć [awizān budan]
wojna [dżang]
wolność [āzādi]
wolny [āzād]
wódka [arāq]
wrócić [bargasztan]
wschód [szarq] (słońca) [tolu']
wstać [bar pā chāstan]
wtorek [seszanbe]
wydawać się [be nazar āmadan]
wysoki [boland]
wzgórze [teppe]
wziąć [gereftan] [bar-dāsztan]
z [az]
zachód (strona świata) [gharb] (zachód słońca) [ghorub]
zacząć [szoru' kardan]
zaczekać [sabr kardan]
zbyt [zijād]
zdrowie [tandorosti] [salāmat]
zdrowy [sālem]
zmęczenie [chastegi]
zmęczony [chaste]
znajdować się [qarār dāsztan]
zupełnie [kāmelan]
zwyczaj [ādat] [rasm] (zwyczaje, obyczaje) [ādāb-o rosum]
że [ke]
żeby [ke] [tā]
żona [zan] [chānom] [hamsar]
życzenia [tabrikāt]
życzyć (życzyć sobie; marzyć) [ārezu kardan] (składać życzenia) [tabrik goftan]
życie [zendegi]
żyć (być żywym) [zistan] (mieszkać) [zendegi kardan]
żywy [zende]

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne iranica są zgromadzone tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Pozostałe materiały: strona lezgińska strona kaukaska
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli