Tehrani


Na stronie tej staram się wymienić podstawowe różnice dzielące mówiony perski Teheranu od perskiego używanego w piśmie. Różnice między językiem mówionym, a pisanym występują zawsze i wszędzie, jednak w przypadku perskiego są one szczególnie głębokie, dużo głębsze niż ma to miejsce w polskim. "Po książkowemu" nie mówi absolutnie nikt i nigdy, no chyba, że akurat wygłasza wykład, czy czyta wiadomości w radio lub telewizji itp. Poza tymi wyjątkowymi przypadkami w mowie używany jest perski kolokwialny, a raczej któraś z jego odmian.
 
Mówiony perski Teheranu, tehrani, jest zdecydowanie najważniejszą z owych odmian. Ze względu na prestiż stolicy, oraz swoją obecność w mediach, pełni on (a raczej jego "wygładzony" rejestr) de facto funkcję standardowego języka mówionego. Co za tym idzie, jego znajomość przydaje się wszędzie, nie tylko w Teheranie; wszędzie bowiem znajdą się ludzie w jakimś stopniu z nim zaznajomieni.

Trzeba jednak pamiętać, że "standardowy" nie oznacza ani "jedyny", ani "lepszy od innych". Mówionych odmian perskiego jest w Iranie wiele, błędem jest więc utożsamiać teherański z "mówionym perskim"; nie jest też teherański ani szczególnie "czysty", ani szczególnie "poprawny", cokolwiek by to miało znaczyć.

Poniżej przedstawiam podstawowe różnice pomiędzy teherańskim, a literackim perskim - w żadnej mierze nie jest to wyliczenie wyczerpujące!. Zakładam pewien stopień znajomości literackiego perskiego, stąd brak objaśnień do form literackich, jednak nie sądzę by był to poważny kłopot. Jak zawsze będę wdzięczny za wszelkie uwagi, uzupełnienia czy korekty.

Ważna uwaga - teherański wprawdzie jest innym językiem niż literacki perski, ale w żadnym razie nie jest od niego ostro oddzielony. Przeciwnie -często zeń czerpie, albo się wręcz z nim miesza. Wyrazy i wyrażenia wzięte z języka literackiego (np. dotyczące spraw urzędowych czy życia kulturalnego) i włączone do kolokwialnej wypowiedzi zachowują w niej swoją literacką postać - mówi się zatem /d
ānesz/ a nie */dunesz/. Często również zdarza się mówiącym płynnie przechodzić z jednego rejestru do drugiego, czasem nawet w jednym i tym samym zdaniu. Proszę zatem nie oczekiwać tu zestawu zasad, których wszyscy sztywno się trzymają, to raczej zbiór zjawisk zaobserwowanych w mowie Teherańczyków.


Fonetyka:

W teherańskim występują następujące zmiany fonetyczne:

Różnice w morfologii:

Składnia:


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne iranica są zgromadzone tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Pozostałe materiały: strona lezgińska strona kaukaska
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli