Terminologia sportowa


Poniżej przedstawiam perską terminologię gramatyczną. Terminy uszeregowane są według działów gramatyki, a w ich obrębie uporządkowane według zasady podobne z podobnym. Staram się zamieszczać wszystkie faktycznie używane terminy, co oznacza, że w wielu przypadkach jedno i to samo pojęcie jest wyrażane przez dwa lub więcej słów. Transkrypcji nie podaję, bo zakładam że osoby zainteresowane potrafią czytać po persku.

ﻞﺎﺑﺘﻭﻓ                                       [futbāl]                                    piłka nożna

 

ﻞﺎﺑﺘﻭﻓ ﻦﻴﻤﺯ                                [zamin-e futbāl]                        boisko

ﻝﮔ                                            [gol]                                        bramka (gol)

ﻩﺰﺍﻭﺭﺪ                                      [darwāze]                                bramka

ﻯﺍﻪﻔﺎﺿﺍ ﺕﻗﻭ                              [waqt-e ezāfe’i]                       czas dodatkowy

ﻰﻨﻮﻧﺎﻗ ﺕﻗﻭ                                 [waqt-e qānuni]                       czas przepisowy

ﻩﺪﻧﻧﮐ ﻖﻳﻮﺸﺘ                                [taszwiq-konande]                   kibic

ﻦﺭﻜ ﻖﻳﻮﺸﺘ                                [taszwiq kardan]                      kibicować

ﻩﺎﮕﺸﺎﺒ                                       [bāszgāh]                                 klub

ﮓﻳﻠ                                          [lig]                                         liga

ﻞﺎﺑﺘﻭﻓ ﻪﻘﺒﺎﺴﻣ                              [mosābeqe-je futbāl]                mecz

ﺕﻮﺍ                                          [out]                                        out

ﭗﻮﺘ                                          [tup]                                        piłka

ﺕﺴﻳﻠﺎﺑﺘﻭﻓ                                   [futbālist]                                 piłkarz

ﻥﺩﺭﺍﻮﺧ ﺕﺴﮑﺸ                           [szekast chārdan]                     przegrać

ﻥﺘﺧﺎﺑ                                        [bāchtan]                                 -„-

ﻰﻨﺎﻬﺟ ﻢﺎﺟ                                  [dżām-e dżahāni]                     Puchar Świata

ﺰﺎﻳﺘﻤﺍ                                        [emtijāz]                                  punkt

ﺮﻧﺮﮐ                                         [korner]                                   róg

ﻰﺘﻠﺎﻧﭙ                                        [penālti]                                   rzut karny

ﺭﻭﺍﺩ                                         [dāwar]                                   sędzia

ﺕﻴﺎﺴﻔﺍ                                      [ofsājt]                                    spalony

ﻢﻮﻳﺩﺎﺘﺴﺍ                                     [estādjum]                               stadion

ﻦﺪﺷ ﺯﻭﺮﻳﭘ                                 [piruz szodan]              wygrać

ﺮﺎﮑﺷﺯﺭﻮ                                  [war-zeszkār]                          zawodnik

ﻥﺩﺯ ﻝﮔ                                     [gol zadan]                              zdobyć bramkę

ﻰﻴﻼﻂ ﻝﮔ                                   [gol-e talāji]                             złoty gol

ﻥﺩﺍﺩ ﺕﺴﮑﺸ                                [szekast dādan]                       zwyciężyć (kogoś)


Mój adres kontaktowy to iranica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā yek chiz dāram goftani - ordakam rā dāram dust kheyli