Wymowa perska


Hasła w słowniku persko-polskim, opatrzone są łacińską transkrypcją. Choć została ona ułożona tak, by być jak najbardziej intuicyjną dla polskiego czytelnika, dla prawidłowej wymowy konieczne są pewne wyjaśnienia dotyczące perskiej fonetyki. A mianowicie:

Ważna uwaga na wstępie: Poniższe informacje dotyczą wymowy literackiego perskiego używanej w Iranie. Systemy głosek mówionego perskiego oraz literackiego perskiego używanego w Afganistanie istotnie odbiegają od stanu przedstawionego poniżej.

  1. Samogłoski - jest ich sześć: /i/ /e/ /a/ /ā/ /o/ /u/; z nich /i/ /ā/ i /u/ są historycznie długie; zaś /e/ /a/ i /o/ historycznie krótkie. Współcześnie kontrast długości samogłosek został zastąpiony przez skontrastowanie ich jakości, czyli barwy, choć faktycznie /i/ /ā/ i /u/ są wymawiane dłużej niż /e/ /a/ /o/.
  2. Dyftongi - dwa dyftongi:
  3. Spółgłoski


X-SAMPA to system zapisu fonetycznego mający tę zaletę, że nie używa żadnych diakrytyków. Tabela symboli X-SAMPA jest tu.

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne iranica są zgromadzone tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Pozostałe materiały: strona lezgińska strona kaukaska
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā yek chiz dāram goftani - ordakam rā dāram dust kheyli