Zdrobnienia


Perszczyźnie daleko do bogactwa zdrobnień jakie mają do dyspozycji użytkownicy języków portugalskiego i włoskiego, czy choćby mojej mowy ojczystej. Istnieją jednak pewne możliwości tworzenia zdrobnień, a wyliczam je poniżej.
sufiks /-ak/ - używany głównie do tworzenia zdrobnień od nazw ludzi i zwierząt: [dochtarak] - dziewczynka; [pesarak] - chłopczyk; [gondżeszkak] - wróbelek

sufiks /-cze/ - zdrabniający nazwy przedmiotów: [ketābcze] - książeczka; [daftarcze] - zeszycik; [kucze] - uliczka; zakres jego użycia jest daleko mniejszy niż polskich zdrobnień

sufiks /-u/ - podawany przez niektóre gramatyki jako sufiks zdrobniający; wszystkie podawane przykłady są z rzeczownikiem [jāru], domniemanym zdrobnieniem od [jār] 'przyjaciel; towarzysz'; tymczasem słowo [jāru] używane jest analogicznie do polskich 'gość; koleś; facet'; poza tym, sufiks
[-u] tworzy nazwy osób cechujących się przywarami jak np. [tarsu] - tchórz od [tars] - strach; [szekamu] - obżartuch od [szekam] - brzuch; [szepeszu] - wszarz od [szepesz] - wesz

sufiks /-e/ - dialektalny; od nazw osób [pesare] - chłopczyk; uwaga! - w innych dialektach [-e] jest sufigowanym rodzajnikiem określonym, a nie zdrobnieniem.
 
Na uwagę zasługuje także wyraz [dżān] (dosł. 'dusza; życie') stawiany po imieniu przy zwracaniu się do kogoś; [mādar dżān] - mamusiu; [ahmad dżān] - drogi Ahmadzie

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne materiały irańskie dostępne są tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli