Downloads - Файлы


Иранские языки: лексика и тексты на языке афганских Хазара


Кавказские языки: тексты на табасаранском, чамалалском, арчинском, цахурском; лексика рутульского (мухадский диалект); очерк грамматики будухского


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © 2009 tanha jek cziz daram goftani - ordakam ra daram dust chejli