Język maryjski - марий йылме


Na tej stronie znajdują się informacje o gramatyce języka maryjskiego.1. Liczba mnoga.
a. Najczęściej używanym sufiksem liczby mnogiej jest w maryjskim -влак  / -vlak, pisany, co ciekawe, z łącznikiem:
пöрт 'dom' пöрт-влак 'domy'; мут 'słowo' мут-влак 'słowa'
b. Dawniej w języku literackim (a i obecnie w języku kolokwialnym i niektórych dialektach) używało się także sufiksu -шамыч
c. Istnieje także sufiks мыт (pisany łącznie) oznaczający zbiorowość osób, np. rodzinę: Сапаевмыт 'Sapajewowie' Пöтырмыт 'Piotr i wszyscy razem z nim'

2. Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym

2а. Pierwsza koniugacja:

мый тунемам - ja uczę się ме тунемына - my uczymy się
тый тунемат - ty uczysz się те тунемыда - wy uczycie się
тудо тунемеш - on uczy się нуно тунемыт - oni uczą się


2b. Druga koniugacja
:

мый илем - ja mieszkam/żyję ме илена - my mieszkamy/żyjemy
тый илет - ty mieszkasz/żyjesz те иледа - wy mieszkacie/żyjecie
тудо ила - on mieszka/żyje нуно илат - oni mieszkają/żyją

3. Zaimki dzierżawcze:
4. Przypadki - biernik, dopełniacz, celownik
5. Przypadki - miejscowe
6. Formułowanie pytań
7. Przeczenie.

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne strony maryjskie są tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © 2006 Piotr Kozłowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli