Język maryjski - марий йылме


Na tej stronie znajdują się informacje o maryjskich liczebnikach. Na razie od jednego do dziesięciu, wkrótce więcej


długa forma krótka forma  
икте, иктыт ик jeden
кокыт, коктыт кок dwa
кумыт кум trzy
нылыт ныл cztery
визыт вич pięć
кудыт куд sześć
шымыт шым siedem
кандаше кандаш osiem
индеше индеш dziewięć
лу лу dziesięć

Użycie.
Krótkiej formy używa się w połączeniu z nazwą liczonego przedmiotu (która stoi zawsze w liczbie pojedynczej), natomiast długiej - samodzielnie. Zatem:
ик книга jedna książka, кок книга dwie książki, виз книга pięć książek
Ale:
Мыняр книгат уло? Ile masz książek? - Визыт Pięć

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne strony maryjskie są tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © 2006 Piotr Kozłowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli