Język maryjski - Марий йылме


Język maryjski (dawna nazwa: czeremiski) - język z rodziny ugrofińskich, używany przez ponad 0,5 mln osób na terenie wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej Republik: Mari El, Baszkortostanu, Tatarstanu, Udmurcji oraz okręgów: niżno-nowogrodzkiego, kirowskiego, orienburskiego i swierdłowskiego. W Republice Mari El maryjski jest jednym z języków oficjalnych (obok rosyjskiego).

Dwa spośród czterech głównych dialektów maryjskiego, używany przez większość maryjski-łęgowy oraz maryjski-górski, mają standardy literackie (mówiąc inaczej: pisząc po maryjsku można stosować się do jednej z dwu równorzędnych norm językowych).

Moja wiedza o języku maryjskim jest mniej niż skąpa, ośmielam się umieszczać tu jakiekolwiek informacje jedynie dlatego, że trudno je znaleźć gdzie indziej - czy to w polsko- czy angielsko- i rosyjskojęzycznym Internecie.

Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować Panu Juliuszowi Gojło za zainteresowanie mnie światem języka i kultury Maryjczyków oraz za udostępnienie mi materiałów do nauki maryjskiego.- maryjska wymowa
- podstawowe zwroty po maryjsku
- terminy pokrewieństwa  
- maryjskie liczebniki
- gramatyka języka maryjskiego
- krótki tekst po maryjsku
- maryjskie linki

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © 2006 Piotr Kozłowski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

tanha jek cziz daram goftani - ordakam ra daram dust chejli