Języki uralskie


   Rodzina uralska, której genetyczna jedność bywa niekiedy kwestionowana dzieli się na dwie już niekwestionowane podrodziny: ugrofińską i samojedzką (samodyjską). Czasem do uralskich wlicza się jeszcze język jukagirski na ogół jednak traktowany jako język izolowany.


ugrofińskie samojedzkie jukagirski


Języki ugrofińskie

Języki samojedzkie (samodyjskie) Język jukagirski

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli