Słownik persko - polski

Litera ا


آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی


ابتداء [ebtedā'] - początek; [dar ebtedā'] - na początku, na wstępie
ابتداً [ebtedā'an] - początkowo
ابتدائ [ebtedā'i] - początkowy, podstawowy, elementarny
ابتذال [ebtezāl] - kicz, szmira
ابتکار [ebtekār] - inicjatywa
ابتیاع [ebtijā'] [ebtijā' kardan] - kupować
ابد [abad] - wieczność
ابداً [abadan] - przenigdy
ابر [abar] - super- [abar-qodrat] - supermocarstwo; [abar-foruszgāh] - supermarket
ابر [abr] - chmura
ابراز [ebrāz] - wyrażenie (czegoś), wyraz (dany czemuś); [ebrāz dāsztan] - dać wyraz; wyrażać, okazywać, wypowiadać; [ebrāz szodan] - znaleźć wyraz
ابرو [abru] - brew
ابری [abri] - pochmurny
ابریشم [abriszam] - jedwab
ابزار [abzār] - narzędzia
ابعاد [ab'ād] - wymiary; zakres
ابله [ablah] - głupiec
ابهام [ebhām] - niejasność, dwuznaczność
اتاق [otāq] - pokój
اتّحاد [ettehād] - unia, zjednoczenie; [ettehād-e orupā] - Unia Europejska
اتفاق [ettefāq] - przypadek; [ettefāq oftādan] - zdarzyć się
اتفاقاً [ettefāqan] - przypadkiem, akurat
اتّکاء [ettekā'] - podpora, oparcie
اتمام [etmām] - ukończenie; uzupełnienie, skompletowanie; [etmām-e hodżat] - ultimatum
اتو [otu] - żelazko; [otu kardan] - prasować
اتوبن [otuban] - autostrada
اتوبوس [otobus] - autobus
اتوموبیل [otomobil] - samochód
اثبات [esbāt] [esbāt kardan] - udowadniać, potwierdzać
اثر [asar] l.mn. آثار [āsār] - ślad, dzieło
اجاره [edżāre] - czynsz; [edżāre kardan] - wynajmować (od kogoś)
اجازه [edżāze] - pozwolenie; [edżāze dādan] - zezwalać
اجاق [odżāq] - piecyk
اجباری [edżbāri] - przymusowy
اجتماعی [edżtemā'i] - społeczny
اجتناب [edżtenāb] - ominięcie, uniknięcie; [edżtenāb kardan] - omijać, unikać
اجتناب‌ناپذیر [edżtenāb-nāpazir] - nieunikniony; nie do uniknięcia
اجراء [edżrā'] - wykonanie, realizacja; [edżrā' kardan] - wykonać; [be edżrā' dar āmadan] - zostać wcielonym w życie
اجرائ [edżrā'i] - wykonawczy
اجلاس [edżlās] - sesja, posiedzenie
اجمال [edżmāl] - skrót; kompendium
اجمالاَ [edżmālan] - w skrócie
اجمالی [edżmāli] - skrótowy
اجناس [adżnās] l.mn. od [dżens] - rodzaje
احساس [ehsās] l.mn. احساسات [ehsāsāt] - uczucie; [ehsās kardan] - czuć, odczuwać
احترام [ehterām] - szacunek; [be kasi ehterām gozāsztan] - szanować kogo; [bā taqdim-e ehterām] - z wyrazami szacunku
احتکار [ehtekār] - spekulacja (towarem)
احتمال [ehtemāl] - prawdopodobieństwo, przypuszczenie; [ehtemāl dāsztan] - być prawdopodobnym; [ehtemāl dādan] - przypuszczać, zakładać
احتمالاً [ehtemālan] - prawdopodobnie
احتملالی [ehtemāli] - prawdopodobny, przypuszczalny
احتیاج [ehtijādż] - potrzeba; [be czizi ehtijādż dāsztan] - potrzebować czego
احتیاط [ehtijāt] - uwaga (używane też na znakach informacyjnych); zapobiegliwość, zapobiegawczość, ostrożność
احوال [ahwāl] l.mn. od [hāl] - stan; [ahwāl-e szomā czetour ast] - jak się Pan/Pani miewa
احوالپرسی [ahwāl-porsi] - czynność pytania o zdrowie przy spotkaniu; [ahwāl porsi kardan] - pytać o zdrowie
احیا [ehjā] - odrodzenie, ożywienie
اخبار [achbār] l.mn. od [chabar] - wiadomości; (w teologii) tradycje i przekazy związane z czynami imamów
اختراع [echterā'] [echterā' kardan] - wynaleźć
اختصاص [echtesās] - przynależność, przeznaczenie (dla czego); [be czizi echtesās dādan] - przeznaczać na coś
اختصاصی [echtesāsi] - specjalnego przeznaczenia; specjalny
اختلاف [echtelāf] - różnica; sprzeczność, niezgoda; konflikt [echtelāf-e nazar] - różnica poglądów
اختیار [echtijār] - dysponowanie; prawo (do); wola [czizi rā dar echtijār-e kasi gozāsztan] - oddać co komu do dyspozycji
اخذ [achz] - pobranie
اخراج [echrādż] - wydalenie, zwolnienie (z pracy)
اخلاق [achlāq] - moralność
اخلاقشناسی [achlāq-szenāsi] - etyka (jako nauka)
اخلاقی [achlāqi] - moralny
اخیر [achir] - ostatni
اخیراً [achiran] - ostatnio
اداره [edāre] - urząd; zarząd; administracja; [edāre kardan] - zarządzać
اداری [edāri] - administracyjny, urzędowy
ادامه [edāme] - kontynuacja; dalszy ciąg; [edāme dādan] - kontynuować; [edāme dāsztan] - trwać; [mobāreze edāme dārad] - Walka trwa! (hasło partii Tudeh)
ادامه دهنده [edāme-dahande] - kontynuator
ادب [adab] l.mn. [ādāb] - dobre wychowanie, kultura
ادبی [adabi] - literacki
ادبیات [adabijāt] - literatura
ادعا [ed'ā] - twierdzenie
ادویه [adwije] - przyprawa
ادیان [adjān] l.mn. od [din] - religie
اذان [azān] - azan (wezwanie do modlitwy)
اذیت [azijat] [azijat kardan] - męczyć, dręczyć, napastować
ارادت [erādat] - poświęcenie, oddanie
ارادتمند [erādatmand] - szczerze oddany
اراده [erāde] - wola, determinacja; zamiar
ارادی [erādi] - dobrowolny
ارائه [erā'e] - przedłożenie; [erā'e kardan] - przedstawiać, przedkładać; [erā'e szodan] - zostać przedstawionym, przedłożonym
ارباب [arbāb] - pan, właściciel
ارتباط [ertebāt] - związek, kontakt, łączność; [dar ertebāt bā...] - w związku z...
ارتباطات [ertebātāt] - łączność
ارتجاعی [ertedżā'i] - reakcyjny, wsteczny
ارتش [artesz] - wojsko
ارتفاع [ertefā'] l.mn. [ertefā'āt] - wysokość
ارث [ers] - dziedzictwo; [be ers bordan] - odziedziczyć
اردک [ordak] - kaczka
اردک ماهی [ordak-māhi] - szczupak
اردن [ordon] - Jordania; Jordan (też [rud-e ordon])
اردوگاه [ordugāh] - obóz
اردیبهشت [ordibeheszt] - drugi miesiąc kalendarza irańskiego (22 kwietnia - 22 maja)
ارز [arz] - waluta
ارزاق [arzāq] - prowiant
ارزان [arzān] - tani
ارزش [arzesz] - wartość; [arzeszhā-je āmrikā'i, arzeszhā-je bi-arzesz hastand] - wartości amerykańskie są bezwartościowymi wartościami
ارزیابی [arzjābi] - ocena; [arzjābi kardan] - ocenić
ارزیدن [arzidan] TT [arz] - być wartym; kosztować; [be zahmat nemiarzad] - nie warto się trudzić
ارسال [ersāl] - wysyłka; [ersāl kardan/dāsztan] - wysłać
ارشاد [erszād] - ukierunkowanie (kogoś), wskazanie właściwej drogi; prawowierność; [erszād kardan] - wskazać właściwą drogę; [wezārat-e erszād-e eslāmi] - Ministerstwo Orientacji Islamskiej
ارشادگر [erszād-gar] - wychowawca; przewodnik duchowy
ارض [arz] l.mn. [arāzi] - ziemia, terytorium
ارقام [arqām] l.mn. od [raqm] - cyfry
ارگان [orgān] - organ
ارمنی [armani] - ormiański, Ormianin
اروپا [orupā] - Europa
اره [arre] - piła
از [az] - z, od (kierunkowe); [az nou] - od nowa; [az mijān-e...] - spośród...; [az bas] - zbyt dużo
ازاء [ezā'] - wymiana; [ezā'-e czizi] - w zamian za co
ازبک [ozbek] - Uzbek
ازدواج [ezdewādż] - małżeństwo; [ezdewādż kardan] - brać ślub
ازل [azal] - początek
اژدر [ażdar] - smok; (milit.) torpeda
اژدرمار [ażdar-mār] - wąż boa
اژدها [ażdahā] - smok
اژیر [ażir] - inteligentny
اسارت [esārat] - niewola
اساس [asās] - podstawa, baza; [bar asās-e...] - na podstawie
اساسنامه [asās-nāme] - statut
اساطیر [asātir] - mity
اسب [asb] - koń
اسباب [asbāb] l.mn. [sabab] - przyczyny; narzędzia; rzeczy
اسباب‌بازی [asbāb-e bāzi] - zabawki
است [ast] - jest
استاد [ostād] - profesor, mistrz
استادکار [ostādkār] - mistrz, majster
استان [ostān] - ostan (jednostka administracyjna Iranu)
استثنا [estesnā] - wyjątek
استحمام [estehmām] - kąpiel; [estehmām kardan] - kąpać się
استخدام [estechdām] - zatrudnienie; rekrutacja; pobór; przyjęcie na służbę
استخر [estachr] - basen
استخوان [ostochān] - kość
استراحت [esterāhat] - odpoczynek; [esterāhat kardan] - odpoczywać, wypoczywać
استراحتگاه [esterāhatgāh] - ośrodek wypoczynkowy
استعداد [este'dād] - talent; [dar czizi este'dād dāsztan] - mieć do czego talent; [ādam-e bā este'dād] - utalentowany człowiek
استعفاء [este'fā'] - dymisja; rezygnacja; [estefā' dādan] - podać się do dymisji
استعمار [este'mār] - kolonizacja
استعمارگر [este'mār-gar] - kolonizator; kolonialny
استعمال دخانیات [este'māl-e dochānijāt] - palenie tytoniu
استفاده [estefāde] - użycie, wykorzystanie; [estefāde kardan az...] - używać czego; korzystać z czego
استقبال [esteqbāl] - powitanie, przyjęcie; [az kasi esteqbāl kardan] - powitać kogo
استقرار [esteqrār] - rozmieszczenie
استقلال [esteqlāl] - niepodległość; [esteqlāl, āzādi, dżomhuri-je eslāmi] - niepodległość, wolność, republika islamska (jedno z haseł rewolucyjnych i motto Islamskiej Republiki Iranu)
استهزا [estehzā] - ośmieszanie, wyśmiewanie
اسرائل [esrā'il] - Izrael
اسطور [ostur] l.mn. [asātir] - mit
اسفناج [esfenādż] - szpinak
اسفنج [esfandż] - gąbka
اسفند [esfand] - dwunasty miesiąc kalendarza irańskiego (21 lutego - 20 marca)
اسقاف [osqāf] l.mn. [āsāqefe] - biskup
اسکات [eskāt] - uciszający; przekonujący
اسکله [eskele] - nabrzeże, molo
اسکناس [eskenās] - banknot
اسکی [eski] - narty; [eski-bāzi kardan] - jeździć na nartach
اسلام [eslām] - islam
اسلامی [eslāmi] - islamski; muzułmański
اسلحه [aslehe] l.mn. od [selāh] - broń
اسم [esm] l.mn. اسام [asām] - imię; [esm-e to czist] - jak masz na imię?; [esm-e szarif-e szomā czist] - jak Pan/i ma na imię? (dosł. jakie jest Pańskie szlachetne imię?)
اسناد [asnād] l.mn. od [sanad] - dokumenty
اسهال [eshāl] - biegunka
اسیر [asir] - jeniec
اشاره [eszāre] - wskazanie palcem; wskazówka; odniesienie, aluzja; [eszāre kardan] - wskazywać;
اشتباه [esztebāh] l.mn. اشتباهات [esztebāhāt] - pomyłka, błąd; [esztebāh kardan] - pomylić się, popełnić błąd; [esztebāh gereftan] - wykręcić zły numer
اشتراکیه [eszterākije] - wspólny, komunistyczny
اشتغال [eszteghāl] - zatrudnienie
اشتهاء [esztehā'] - apetyt
اشخاص [aszchās] l.mn. od [szachs] - osoby
اشرافیت [aszrāfijat] - arystokracja
اشرف [aszraf] l.mn. [aszrāf] - szlachetnie urodzony; arystokrata
اشغال [eszghāl] - okupacja; [eszghāl kardan] - okupować, zajmować
اشغالگر [eszghāl-gar] - okupant;
اشغالی [eszghāli] - okupacyjny; [artesz-e eszghāli] - wojska okupacyjne
اشک [aszk] - łza
اشک آور [aszk-āwar] - łzawiący
اشکال [eszkāl] l.mn. اشکالات [eszkālāt] - trudność
اشکانی [aszkāni] - Part; Arsacyda; partyjski, arsacydzki
اصرار [esrār] - naleganie; [esrār kardan] - nalegać, naciskać
اصطلاح [estelāh] l.mn. [estelāhāt] - wyrażenie, zwrot; termin
اصطلاحات [estelāhāt] - ogół terminów; terminologia
اصل [asl] l.mn. [osul] - początek, zasada, rdzeń; oryginał (tekstu)
اصلاً [aslan] - w ogóle; wcale
اصلاح [eslāh] - poprawa, poprawka; reforma; [eslāhāt-e arzi] - reforma rolna; [eslāh kardan] - poprawiać
اصلاحطلب [eslāh-talab] - reformator
اصلی [asli] - główny, zasadniczy
اصول [osul] l.mn. od [asl] - zasady; podstawy
اصولاً [osulan] - w ogóle, zazwyczaj
اضافه [ezāfe] - dodatek; [ezāfe kardan] - dodawać; uzupełniać
اضافی [ezāfi] - dodatkowy; zbędny
اضداد [azdād] - przeciwieństwa, sprzeczności
اضطراب [ezterāb] - niepokój
اضطراری [ezterāri] - awaryjny
اطاعت [etā'at] - przestrzeganie; posłuszeństwo, uległość; [etā'at kardan] - przestrzegać czego; podporządkowywać się
اطراف [atrāf] - okolice (l.mn. od [taraf] - strona)
اطفال [atfāl] l.mn. od [tefl] - dzieci
اطلاع [ettelā'] l.mn. اطلاعات [ettelā'āt] - wiadomość, informacja; [be ettelā' resāndan] - podawać do wiadomości
اطلس [atlas] - atlas
اطمینان [etminān] - zaufanie; [etminān dāsztan] - ufać
اطو [otu] - żelazko
اظهار [ezhār] - wypowiedzenie, wyrażenie; [ezhār kardan] - wyrażać; wypowiadać; [ezhār-e nazar] - wyrażenie poglądu
اعتبار [e'tebār] - kredyt; zaufanie; autorytet; ważność (np. dokumentu)
اعتبارنامه [e'tebār-nāme] - listy uwierzytelniające
اعتدال [e'tedāl] - równowaga
اعتراض [e'terāz] l.mn. [e'terāzāt] - protest
اعتراف [e'terāf] - przyznanie się; [be czizi e'terāf kardan] - przyznać się do czego
اعتصاب [e'tesāb] - strajk; [e'tesāb kardan] - strajkować
اعتقاد [e'teqād] - przekonanie, wiara
اعتماد [e'temād] - zaufanie
اعزام [e'zām] - wysłanie, skierowanie; [e'zām szodan] - udać się, zostać wysłanym
اعصاب [a'sāb] l.mn od [asab] - nerwy
اعضاء [a'zā'] l.mn. od [ozw] - członkowie
اعلام [e'lām] - ogłoszenie; [elām kardan/dāsztan] - ogłaszać, oświadczać, wypowiadać; [e'lām szodan] - zostać ogłoszonym;
اعلامیه [e'lāmije] - komunikat, proklamacja, deklaracja
اعم [a'm] - powszechny, wszechogarniający; [a'm az] - wliczając; nie wyłączając; zarówno
اغراق [eghrāq] [eghrāq kardan] - przesadzać
اغلب [aghlab] - większość; przeważnie
افت [oft] - upadek (też przenośnie)
افتادن [oftādan] TT [oft] - padać, spadać
افتان [oftān] - opadający
افتتاح [eftetāh] - otwarcie; [eftetāh kardan] - dokonywać otwarcia; inaugurować
افتخار [eftechār] - duma
افراختن [afrāchtan] TT [afrāz] - unosić; wydźwigać
افراط [efrāt] - przesada; [efrāt kardan] - przesadzać
افراطگرا [efrātgarā] - ekstremalny
افروختن [afruchtan] TT [afruz] - zapalać; podpalać
افریقا [afriqā] - Afryka
افریقایی [afriqā'i] - afrykański
افزایش [afzājesz] - wzrost, przyrost, zwiększenie się; [afzājesz dādan] - zwiększać; [afzājesz jāftan] - zwiększać się
افزودن [afzudan] TT [afzā] - dodawać; افزون بر این [afzun bar in] - poza tym
افسانه [afsāne] - bajka
افسر [afsar] - oficer
افسردگی [afsordegi] - depresja
افسردن [afsordan] TT [afsor] - zamrozić; krzepnąć, zamarzać; być w depresji
افسوس [afsus] - szkoda! [afsus chordan] - żałować
افشا [afszā] - wyjawienie; odkrycie (tajemnicy); upublicznienie [afszā kardan] - ujawniać, wyjawiać, upubliczniać
افشاگر [afszāgar] - ten który ujawnia; informator; 'whistle blower'
افشاگري [afszāgari] - ujawnienie; upublicznienie
افشاندن [afszāndan] TT [afszān] - rozrzucać; siać; rozproszyć
افطار [eftār] - złamanie postu
افعال [af'āl] l.mn. od [fe'l] - czasowniki
افغانستان [afghānestān] - Afganistan
افغانی [afghāni] - afgański; Afgańczyk
افق [ofoq] - horyzont
افکار [afkār] l.mn. od [fekr] - myśli
افکندن [afkandan] TT [afkan] - rzucać, zrzucać; obalać
اقامت [eqāmat] - pobyt; zamieszkanie; [eqāmat dāsztan] - przebywać; [mahall-e eqāmat] - miejsce zamieszkania
اقامتگاه [eqāmat-gāh] - rezydencja
اقبال [eqbāl] - szczęście; dobry los
اقتدار [eqtedār] - potęga; autorytet; władza
اقتصاد [eqtesād] - ekonomia; gospodarka
اقتصادی [eqtesādi] - ekonomiczny; gospodarczy
اقتضاء [eqtezā'] - wymaganie; konieczność; właściwy moment
اقدام [eqdām] l.mn. [eqdāmāt] - krok, przedsięwzięcie; [be czizi eqdām kardan] - przystąpić do czego
اقرار [eqrār] - przyznanie się; [be czizi eqrār kardan] - przyznać się do czego
اقسام [aqsām] l.mn. od [qesm] - rodzaje, gatunki
اقلٌ [aqall] - najmniejszy; [hadd-e aqall] - minimum; co najmniej
اقلاً [aqallan] - przynajmniej
اقلیت [aqallijat] - mniejszość
اقلیمی [eqlimi] - klimatyczny; regionalny; [adabijāt-e eqlimi] - literatura opisująca życie na prowincji Iranu
اقوام [aqwām] l.mn. od [qoum] - narody, ludzie, krewni
اقیانوس [oqiānus] - ocean
اکثریت [aksarijat] - większość
اکران [ekrān] - ekran
اکسپرس [eksperes] - ekspres
اکنون [aknun] - teraz, obecnie
اکیداً [akidan] - surowo, kategorycznie
اگر [agar] - jeżeli
اگرچه [agar-cze] - chociaż
الّا [ellā] - bez, z wyjątkiem; [wa ellā] - w przeciwnym wypadku; a jeśli nie
الآن [al'ān] - teraz
البته [albatte] - oczywiście
التزامی [eltezāmi] - (gram.) tryb łączący, coniunctivus
الحاق [elhāq] - aneksja
الحمد للّه [alhamdo-le-lāh] - chwała Bogu
الف با [alef-bā] - alfabet; [alef-bā-je brājl] - alfabet Braille'a
الکتریکی [elektriki] - elektryczny
الگو [algu] - wzór, reguła, zasada
الوان [alwān] - kolorowy
الهام [elhām] - natchnienie, inspiracja
الی [elā] - do
اما [ammā] - ale
امام [emām] - imam
امانت [emānat] - depozyt
امتحان [emtehān] l.mn.امتحانات [emtehānāt] - egzamin; [emtehān dādan] - zdawać egzamin; [emtehān kardan] - egzaminować; wypróbowywać
امتداد [emtedād] - rozciągłość
امتناع [emtenā'] - odmowa; [emtenā' kardan] - odmawiać
امتیاز [emtijāz] - przywilej
امحاء [emhā'] - usunięcie, zgładzenie; [emhā'-e dżam'i] - masowa zagłada
امداد [emdād] - pomoc, wsparcie
امر [amr] l.mn. امور [omur] - sprawa, kwestia; [wezārat-e omur-e chāredże] - ministerstwo spraw zagranicznych
امر [amr] l.mn. [awāmer] - rozkaz
امروز [emruz] - dzisiaj
امروزه [emruze] - w dzisiejszych czasach, obecnie; dzisiejszy
امروزی [emruzi] - dzisiejszy
امسال [emsāl] - w tym roku
امشب [emszab] - dziś wieczorem
امضا [emzā] - podpis; zaliczenie; [emzā kardan] - podpisywać
امکان [emkān] l.mn. امکانات [emkānāt] - możliwość
امکان پذیر [emkān-pazir] - możliwy
امنیت [amnijat] - bezpieczeństwo
امور [omur] l.mn. od [amr] - sprawy;
امید [omid] - nadzieja
امیدوار [omidwār] - mający nadzieję; [omidwār budan] - mieć nadzieję; [omidwāram ke] - mam nadzieję, że
ان [an] - gówno
انبار [ambār] -skład, magazyn
انباشتن [ambāsztan] TT [ambār] - wypełniać; składować
انباشته [ambāszte] - pełny, wypełniony ([az czizi] - czymś)
انتخاب [entechāb] l.mn. انتخابات [entechābāt] - wybór; [entechāb kardan] - wybierać
انتخابات [entechābāt] - wybory
انتشار [enteszār] - opublikowanie, wydanie, wydrukowanie; [enteszār jāftan] - zostać opublikowanym
انتشارات [enteszārāt] - wydawnictwo
انتظار [entezār] - oczekiwanie
انتظام [entezām] l.mn. [entezāmāt] - porządek, dyscyplina
انتقاد [enteqād] - krytyka; [enteqād kardan] - krytykować
انتقام [enteqām] - zemsta; [az kasi enteqām gereftan] - zemścić się na kim
انتن [anten] - zasięg (telefonu komórkowego)
انجام [andżām] - wykonanie; [andżām dādan] - wykonać, zrobić; [andżām gereftan] - odbywać się
انجیر [andżir] - figa
انحصار [enhesār] - wyłączność, monopol
انحلال [enhelāl] - rozwiązanie (instytucji)
انداختن [andāchtan] TT [andāz] - rzucać; [tir andāchtan] - strzelać
اندازه [andāze] - ilość; miara, stopień
اندام [andām] - sylwetka, ciało
اندک [andak] - mało; trochę
اندوختن [anduchtan] TT [anduz] - gromadzić, zbierać; zachowywać
اندودن [andudan] TT [andā(j)] - gipsować; tynkować; wykładać
اندیشه [andisze] - myśl
اندیشه ورز [andisze-warz] - intelektualista, myśliciel
اندیشیدن [andiszidan] TT [andisz] - myśleć
انس [ons] [ons gereftan] - przywiązać się do kogoś
انسان [ensān] - człowiek (istota ludzka)
انسدادی

[ensedādi] - (gram.) zwarta (plozywna)

انشا [enszā'] - stylistyka, styl; wypracowanie
انشاء اللّه [en-szā-l-lāh] - jak Bóg da;
انعام [en'ām] - napiwek
انفجار [enfedżār] - wybuch
انفجاری [enfedżāri] - wybuchowy; (gram.) zwarty
انفرادی [enferādi] - indywidualny; izolatka (w więzieniu)
انقراض [enqerāz] - upadek, obalenie
انقلاب [enqelāb] - rewolucja
انگار [engār] - tak jakby, jak gdyby
انگاشتن [engāsztan] TT [engār] - przypuszczać; wyobrażać sobie
انگشت [angoszt] - palec
انگشتر [angosztar] - pierścień
انگل [angol] - pasożyt
انگلستان [englestān] - Anglia
انگلیس [englis] - Anglia
انگلیسی [englisi] - angielski
انگور [angur] - winogrona
انگیختن [angichtan] TT [angiz] - prowokować; pobudzać; ekscytować
انگیزش [angizesz] - ekscytacja, pobudzenie
انگیزه [angize] - motyw; pobudka
انواع [anwā'] l.mn. od [nou'] - rodzaje, gatunki
او [u] - on, ona
اوایل [awājel] - początek
اواخر [awācher] - koniec
اوا خواهر [ewā-chāhar] - pedał
اواسط [awāset] l.mn. od [wasat] - środek, połowa; [dar awāset-e bahman māh] - w połowie bahmana
اوامر [awāmer] l.mn. od [amr] - rozkazy
اوج [oudż] - kulminacja; zenit; najwyższy punkt
اوجگیری [oudż-giri] - narastanie, nasilanie się
اوراق [ourāq] l.mn. od [waraq] - karty, kartki, arkusze; [ourāq-e bahādār] - papiery wartościowe
اورژانس [urżāns] - pogotowie (ratunkowe); nagły wypadek
اوضاء [ouzā'] l.mn. od [waz'] - sytuacje
اوکرائن [ukrā'in] - Ukraina
اول [awwal] - pierwszy
اولاً [awwalan] - po pierwsze; najpierw
اولویت [oulawijat] - pierwszeństwo
اوه [ouh] - och!
اهداف [ahdāf] l.mn. od [hadaf] - cele
اهدا [ehdā] - przekazanie; przyznanie (np. nagrody); [ehdā kardan] - przekazać; przyznać
اهرام [ahrām] - piramidy
اهل [ahl] l.mn. اهالی [ahāli] - mieszkaniec, obywatel; miłośnik [ahl-e sze'r] - miłośnik poezji
اهمیت [ahammijat] - ważność, bycie ważnym; [ahammijat dādan] - uważać za ważne dādan] - uważać za ważne
ای [ej] - o! (partykuła pełniąca funkcję wołacza
ایالت [ajālat] l.mn. [ajālāt] - stan (jednostka administracyjna); [ajālāt-e mottahede-je āmrikā] - Stany Zjednoczone Ameryki
ایثارگر [isār-gar] - altruista; ktoś kto odznacza się poświęceniem
ایثارگری [isār-gari] - poświęcenie, ofiarność
ایجاد [idżād] - tworzenie, stwarzanie; [idżād szodan] - powstać; zostać stworzonym; [idżād kardan] - stwarzać, tworzyć
ایده [ide] - idea
ایراد [irād] [irād gereftan] - czepiać się; robić wymówki, krytykować
ایران [irān] - Iran
ایرانشناس [irān-szenās] - iranista
ایرانشناسی [irānszenāsi] - iranistyka
ایرانی [irāni] - irański, Irańczyk
ایستا [istā] - bezruch
ایستادن [istādan] TT ایست [ist] - stanąć; [ist] - stój!
ایستگاه [istgāh] - przystanek, stacja
ایشان [iszān] - (grzecznościowy zaimek 3os.lp. łączy się z orzeczeniem w 3os.l.mn.)
ایکس [iks] - ecstasy (narkotyk)
ایل [il] - plemię
ایلی [ili] - plemienny
این [in] - to
اینقدر [inqadr] - tyle
اینجا [indżā] - tu
اینگونه [ingune] - tego rodzaju

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Główna strona słownika jest tutaj. Inne iranica są tu.
Natomiast strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2006. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli