Słownik persko - polski

Litera ع


آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی


عابر [āber] l.mn. [āberin] - przechodzień
عادت [ādat] - zwyczaj; [be czizi ādat kardan] - przyzwyczaić się do czego
عادل [ādel] - sprawiedliwy
عادی [ādi] - zwyczajny
عارف [āref] l.mn. [orafā] - mistyk, "wiedzący"
عاشق [āszeq] l.mn. [oszszāq] - zakochany
عاشقانه [āszeqāne] - miłosny; romantyczny
عاشقپیشه [āszeq-pisze] - kochliwy
عاطف [ātef] - uczuciowy; czuły
عاطفه [ātefe] l.mn. [awātef] - czułość; uczucie, sentyment;
عافیت [āfijat] - zdrowie; [āfijat bāszad] - na zdrowie! używane po czyimś kichnięciu, bądź wyjściu z kąpieli
عاقبت [āqebat] - koniec, zakończenie; rezultat
عاقل [āqel] - mądry
عالی [āli] - wysoki, wyższy; wspaniały; [madrese-je āli] - szkoła wyższa
عامّ [āmm]  l.mn. [awām] - powszechny, masowy
عامل [āmel] - 1. l.mn. [awāmel] - czynnik, element, przyczyna sprawcza; 2. l.mn. [āmelin] - sprawca; 3. l.mn. [ommāl] - agent
عامّه [āmme] - pospolity, potoczny; [āmme-je mardom] - masy
عبا [abā] - rodzaj szaty, aba
عبادت [ebādat] - kult, nabożeństwo; [ebādat kardan] - modlić się; odprawiać nabożeństwo
عبادتگاه [ebādatgāh] - miejsce kultu, świątynia
عبارت [ebārat] l.mn. [ebārāt] - zwrot, wyrażenie; [be ebārat-e digar] - innymi słowy; [az czizi ebārat budan] - składać się z czego
عبد [abd] - sługa; sługa Boży (pierwszy element wielu imion)
عبرت [ebrat] - przykład, lekcja, nauczka; ostrzeżenie
عبری [ebri] - hebrajski
عبور [abur] - przejście; tranzyt
عثمان [osmān] - Osman
عجب [adżab] - dziwny; [adżab ...] - cóż za ...
عجله [adżale] - pośpiech; [adżale kardan] - śpieszyć się
عجول [adżul] - prędki, niecierpliwy, gwałtowny
عجیب [adżib] - dziwny
عدالت [edālat] - sprawiedliwość
عدد [adad] l.mn. [a'dād] - cyfra, liczba; (gram.) liczebnik; [adad-e awwal] - liczba pierwsza
عدل [adl] - sprawiedliwość
عدم [adam] - brak, nieistnienie; [adam-e tadżāwoz] - nieagresja; [adam-e echtijār] - bezwolność; [adam-e e'temād] - nieufność, brak zaufania; [adam-e enzebāt] - niezdyscyplinowanie
عدّه [edde] - liczba, ilość; [edde-i] - pewna ilość, pewna liczba
عذاب [azāb] - męka
عذر [ozr] - usprawiedliwienie; wymówka; [ozr chāstan] - przepraszać
عرابه [arābe] - wóz
عراق [erāq] - Irak
عراقی [erāqi] - iracki
عرب [arab] l.mn. [a'rāb] - Arab
عربی [arabi] - arabski
عرض [arz] - meldunek; [arz kardan] - powiedzieć (o sobie w stylu grzecznościowym)
عرض [arz] - szerokość
عرضه [arze] - oferowanie, prezentacja; podaż; [arze kardan/dāsztan] - prezentować, oferować; [arze-o taqāzā] - podaż i popyt
عرفان [erfān] - mistycyzm
عرق [araq] - pot; [araq kardan] - pocić się
عروس [arus] - panna młoda
عروسک [arusak] - lalka
عروسی [arusi] - wesele
عریض [ariz] - szeroki
عزا [azā] - opłakiwanie, żałoba; [azā gereftan] - opłakiwać; [lebās-e azā puszidan] - nosić żałobę
عزادار [azā-dār] - żałobnik
عزاداری [azā-dāri] - żałoba; opłakiwanie; [azā-dāri kardan] - opłakiwać
عزیز [aziz] - miły
عسل [asal] - miód
عشا [eszā] - wieczór
عشر [oszr] - jedna dziesiąta
عشق [eszq] - miłość
عصا [asā] - laska
عصب [asab] l.mn. [a'sāb] - nerw
عصبانی [asabāni] - nerwowy; [asabāni szodan] - denerwować się
عصر [asr] - wiek, epoka; popołudnie
عصیان [osjān] - bunt
عضو [ozw] l.mn. [a'zā] - członek
عضویت [ozwijat] - członkostwo
عطر [atr] - perfumy
عطسه [atse] - kichanie; apsik!
عظمت [azamat] - wielkość; wspaniałość; potęga, ogrom
عظمی [ozmā] - wielki; wspaniały; [ājat-ol-allāh al-ozmā] - Wielki Ajatollah
عظیم [azim] - wielki, ogromny, potężny
عفریت [efrit] - ifryt (rodzaj demona)
عفونت [ofunat] - infekcja
عفونی [ofuni] - infekcyjny
عقاب [oqāb] - orzeł
عقب [aqab] - tył, z tyłu, do tyłu; [aqab māndan] - pozostać z tyłu;
عقب ماندگی [aqab-māndegi] - zacofanie
عقب نشینی [aqab-neszini] - odwrót, wycofywanie się
عقد [aqd] - ślub, zawarcie kontraktu małżeńskiego
عقرب [aqrab] - skorpion
عقربه [aqrabe] - wskazówka zegara
عقل [aql] - rozum
عقلی [aqli] - racjonalny
عقیده [aqide] l.mn. [aqājed] - opinia, pogląd
عکّاس [akkās] - fotograf
عکس [aks] - odbicie; zdjęcie; [bar aks] - przeciwnie, odwrotnie
علاقه [alāqe] - zainteresowanie; [be czizi alāqe dāsztan] - interesować się czym; [moured-e alāqe] - interesujący
علاقمند [alāqemand] - zainteresowany
علامت [alāmat] - znak; [alāmat-e so'āl] - znak zapytania
علاوه [alāwe] - dodatek; [alāwe bar in] - na dodatek; oprócz tego
علّت [ellat] l.mn. [ellal] - powód, przyczyna
علف [alaf] - trawa
علم [elm] l.mn. [olum] - nauka; [olum-e sijāsi] - nauki polityczne
علنی [alani] - otwarty, jawny; [dżalase-je alani] - otwarte posiedzenie; [dozdi-je alani] - jawna kradzież
علوفه [olufe] - pasza
علیه [alejh-e] - przeciwko; [bar alejh-e] - przeciwko
عمارت [emārat] - budynek
عمّامه [ammāme] - turban
عمّان [ommān] - Oman; [chalidż-e ommān] - Zatoka Omańska
عمداَ [amdan] - umyślnie, celowo
عمده [omde] - główny, podstawowy; [be tour-e omde] - generalnie
عمر [omr] - życie
عمران [omrān] - rozwój; dobrobyt
عمق [omq] - głębia, głębokość
عمل [amal] l.mn. [amalijāt] - postępowanie, działanie; praktyka; operacja; [be amal āmadan] - zostać zrealizowanym; [dar amal] - w praktyce; [amal-e dżarrāhi] - operacja chirurgiczna
عملکرد [amalkard] - funkcja; działanie
عمله [amale] - robol
عملی [amali] - praktyczny; wykonalny; [dars-e amali] - ćwiczenia, zajęcia praktyczne
عمو [amu] - stryj
عمود [amud] - filar, kolumna; pionowy
عموم [omum] - wszyscy
عموماً [omuman] - zazwyczaj
عمومی [omumi] - ogólny, powszechny
عمّه [amme] - ciotka (siostra ojca)
عمیق [amiq] - głęboki
عنصر [onsor] l.mn. [anāser] - element, pierwiastek
عنکبوت [ankabut] - pająk
عنکبوتی [ankabuti] - pajęczy; pajęczak
عنوان [enwān] - tytuł, miano; [be enwān-e...] - w charakterze..., jako...
عواطف [awātef] l.mn. od [ātefe] - uczucia
عوام [awām] l.mn. od [āmm] - masy; plebs; pospólstwo
اوامفریب [awām-farib] - demagog
عوامفریبی [awām-faribi] - demagogia
اوامگرائی [awām-garā'i] - populizm
عوامگرانه [awām-garāne] - populistyczny
عود [ud] - ud (instrument podobny do lutni)
عودزن [ud-zan] - lutnista; grający na ud
عوض [awaz] - zmiana; [awaz kardan] - zmieniać
عوضی [awazi] - błędny, zły; błędnie, źle; [awazi gereftan] - pomylić co z czym
عهد [ahd] - zobowiązanie, obietnica; pakt; traktat; testament; epoka, era
عهده [ohde] - obowiązek; [be ohde dāsztan] - być za coś odpowiedzialnym; [be ohde gereftan] - podjąć się czegoś; [az ohde bar āmadan] - wywiązywać się z obowiązków
عیادت [ajādat] - wizyta złożona choremu
عیار [ajjār] - oszust; cwaniak, frant; wagabunda
عیاش [ajjāsz] - rozpustnik; bon vivant; epikurejczyk
عیّاشی [ajjāszi] [ajjāszi kardan] - żyć rozpustnie
عیال [ajjāl] - żona (wraz z dziećmi); gospodarstwo domowe
عیان [ajān] - jawny, widoczny
عیب [ejb] l.mn. [ojub] - szkoda, brak, niedostatek, wada; [ejbi nadārad] - nie szkodzi, nie ma za co (odpowiedź na przeprosiny)
عید [ejd] l.mn. [ojud] - święto
عیدی [ejdi] - podarunek świąteczny
عیسوی [isawi] - chrześcijański
عیسی [isā] - Jezus
عین [ejn] - identyczny; ten sam; oko; źródło; [dar ejn-e hāl] - równocześnie, w tej samej chwili
عیناً [ejnan] - dokładnie; tak samo; równocześnie
عینک [ejnak] - okulary
عینکفروش [ejnak-forusz] - optyk
عینیت [ejnijat] - identyczność; tożsamość; podobieństwo

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Główna strona słownika jest tutaj. Inne iranica są tu.
Natomiast strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli