Słownik persko - polski

Litera م


آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی


ما [mā] - my; (w konstrukcji ezafetowej) nasz
مابقی [mā-baqi] - reszta, pozostałość
ماتیک [mātik] - szminka
ماجرا [mādżarā] - przygoda, wydarzenie
ماجراجو [mādżarā-dżu] - awanturnik
ماجراجویانه [mādżarā-dżujāne] - awanturniczy
ماجرائی [mādżarā'i] - przygodowy, awanturniczy
ماچ [mācz] - (pot.) pocałunek, buzi
ماد [mād] - Med
مادر [mādar] - matka
مادربزرگ [mādar-bozorg] - babcia
مادر زن [mādar-zan] - teściowa
مادری [mādari] - macierzysty
مادرید [mādrid] - Madryt
مادّه [mādde] l.mn. [mawād] - materia; środek, substancja; przedmiot (lekcyjny); paragraf; [mawād-e chām] - surowce; [mawād-e mochadder] - narkotyki, środki odurzające
مادی [mādi] - materialny
مار [mār] - wąż (jadowity); [mār-e zangi] - grzechotnik
مارماهی [mār-māhi] - węgorz
مارمولک [mārmulak] - jaszczurka
مازندرانی [māzanderāni] - mazanderański, Mazanderańczyk
ماشالله [māszā'llāh] - brawo!
ماشین [māszin] - maszyna; samochód; [māszin-e rachtszui] - pralka
ماشین آلات [māszin-ālāt] - maszyny; park maszynowy
ماضی [māzi] - przeszły; (gram.) czas przeszły
ما فوق [ma fouq] - zwierzchnik
ما قبل [mā qabl] - poprzedni
مال [māl] - własność; [māl-e man] - należący do mnie, mój; [in ketāb māl-e man ast] - ta książka należy do mnie
مالاریا [mālārjā] - malaria
مالت [mālt] - Malta
مالک [mālek] - posiadacz; pan, właściciel ziemski
مالکیت [mālekijat] - własność; posiadanie
مالی [māli] - finansowy, materialny
مالیات [mālijāt] - podatek, podatki; [mālijāt bar dar-āmad] - podatek dochodowy; [mālijāt bar czizi bastan] - nałożyć na coś podatek
مامان [māmān] - mama
مامور [ma'mur] - urzędnik
مان [mān] - TT od [māndan] - pozostawać
مان [mān] - (sufiks dzierżawczy) nasz
ماندن [māndan] TT [mān] - pozostawać
مانشگاه [māneszgāh] - postój (np. taksówek)
مانع [māne'] - przeszkoda
مانند [mānand-e] - podobny do
ماه [māh] - miesiąc; księżyc
ماهتاب [māhtāb] - blask księżyca; imię żeńskie
ماهرانه [māherāne] - kunsztowny, zręczny
ماهنامه [māh-nāme] - miesięcznik
ماهواره [māh-wāre] - satelita
ماهوت پاک کن [māhut-pāk-kon] - szczotka do ubrania
ماهی [māhi] - ryba
ماهیانه [māhijāne] - miesięcznie
ماهیتابه [māhitābe] - patelnia
ماهیگیر [māhi-gir] - rybak
ماهیگیری [māhi-giri] - rybołóstwo
مایل [mājel] - mający ochotę; [agar mājel bāszid...] - jeśli macie ochotę...
مایو [mājo] - kostium kąpielowy
مایه [māje] - istota, zaczyn, źródło
مبادله [mobādele] - wymiana
مبارز [mobārez] l.mn. [mobārezin] - walczący, bojownik
مبارزه [mobāreze] - walka; [mobāreze edāme dārad] - walka trwa
مبارک [mobārak] - błogosławiony; [ejd-e szomā mobārak] - wesołych świąt
مبالغه [mobāleghe] - przesada [mobāleghe kardan] - przesadzać
مبتکر [mobtaker] - przedsiębiorczy; obdarzony inicjatywą, inicjator
مبتلا [mobtalā] - zarażony; [be czizi mobtalā budan] - chorować na coś
مبتنی [mobtani (bar)] - bazujący na, opierający się na;
مبحث [mabhas] l.mn. [mobāhes] - przedmiot dyskusji
مبدا [mabda'] - początek
مبدّل [mobaddal] - przekształcony, zmieniony; [mobaddal szodan/gardidan] - przekształcać się, zmieniać się
مبسوط [mabsut] - obszerny, szczegółowy, dokładny
مبل [mobl] - meble; fotel
مبلغ [mablagh] - kwota, suma
مبلّغ [moballagh] - propagator
مبنی [mabnā] - oparty, opierający się; [mabnā bar] - dotyczący, w sprawie
متاسف [mota'assef] - żałujący; [mota'assefam] - przykro mi, żałuję
متاسفانه [mota'assefāne] - niestety
متجاوز [motadżāwez] l.mn. [motadżāwezin] - agresor;  [motadżāwez az...] przeszło, ponad
متّحد [mottahed] - zjednoczony; [mottahed kardan] - jednoczyć; [ajālāt-e mottahed-e āmrikā] - Stany Zjednoczone
متخصّص [motachasses] l.mn. [motachassesin] - specjalista, fachowiec
متداول [motadāwel] - rozpowszechniony, powszechny
متر [metr] - metr
مترجم [motardżem] - tłumacz
مترقّی [motaraqqi] - postępowy
متروک [matruk] - odsunięty
متشکّر [motaszakker] - wdzięczny; [motaszakkeram] - dziękuję
متصّل [motassel] - połączony, związany, stały
متضادّ [motazādd] - sprzeczny
متظاهر [motazāher] - zakłamany, fałszywy; pozer, hipokryta
متعجّب [mota'adżdżeb] - zdziwiony; [mota'adżdżeb szodan] - zdziwić się
متعدّد [mota'added] - liczny
متعصّب [mota'asseb] - fanatyk
متعهّد [mota'ahhed] - zobowiązujący się; zobowiązany; [mota'ahhed szodan] - zobowiązywać się
متغیّر [motaghajjer] - zmienny
متفاوت [motafāwet] - różny; różniący się
متّفق [mottafeq] l.mn. [mottafeqin] - sprzymierzony, aliant
متفکّر [motafakker] - myśliciel
متقابل [motaqābel] - wzajemny
متقابلاً [motaqābelan] - wzajemnie; w zamian
متکلّم [motakallem] - mówiący; mówca; (gram.) pierwsza osoba
متمایل [motamājel] - skłaniający się ku
متمرکز [motamarkez] - skoncentrowany, ześrodkowany; skupiony; [motamarkez szodan] - skupiać się; koncentrować się; [motamarkez kardan] - koncentrować, ześrodkowywać, skupiać
متن [matn] l.mn. [motun] - tekst
متناقض [motanāqez] - sprzeczny
متنوّع [motanawwe'] - różnorodny, zróżnicowany
متوجّه [motawadżdżeh] - zwracający uwagę (na coś); [motawadżdżeh szodi] - zrozumiałeś?
متوسّط [motawasset] - środkowy; średni, przeciętny
متوقّف [motawaqqef] - zatrzymany, zastopowany; [motawaqqef kardan/sāchtan] - zatrzymać, zastopować
متولّد [motawalled] - urodzony; [motawalled szodan] - urodzić się
متّهم [mottahem] l.mn. [mottahemin] - oskarżony; [mottahem kardan] - oskarżać
مثال [mesāl] - przykład; [be tour-e mesāl] - dla przykładu, jako przykład
مثبت [mosbat] - pozytywny, dodatni; (o głosie) za
مثل [mesal] l.mn. [emsāl] - przykład; powiedzenie, przysłowie
مثل [mesl-e] - jak...; podobny do; [mesl-e hamisze] - jak zawsze; [mesl-e inke] - jak gdyby
مثلاً [masalan] - na przykład
مجارستان [madżārestān] - Węgry
مجاز [madżāz] - metafora, alegoria, przenośnia
مجاز [modżāz] - dozwolony, dopuszczalny; licencjonowany, koncesjonowany
مجازاً [madżāzan] - metaforycznie, alegorycznie;
مجازات [modżāzāt] - kara
مجّانی [madżdżāni] - bezpłatny; za darmo
مجبور [madżbur] - zmuszony
مجتمع [modżtama'] - zgrupowanie; kombinat, kompleks
مجذوب [madżzub] - zafascynowany
مجرم [modżrem] - przestępca
مجریه [madżrije] - wykonawczy; [qowwe-je madżrije] - władza wykonawcza
مجسّمه [modżassame] - pomnik
مجلس [madżles] - zgromadzenie; parlament, medżlis
مجلسین [madżlesej] - dwie izby parlamentu
مجلّه [madżalle] l.mn. [madżallāt] - czasopismo
مجمع [madżma'] - zgromadzenie
مجموع [madżmu'] - suma, całokształt
مجموعه [madżmu'e] - zbiór, kolekcja
مجهّز [modżahhaz] - wyposażony
محاصره [mohāsere] - okrążenie, oblężenie; blokada
محافظت [mohāfezat] - ochrona; [az kasi mohāfezat kardan] - chronić kogo
محافظه [mohāfeze] - ochrona, zachowanie; konserwatywność
محافظه کار [mohāfeze-kār] - konserwatywny; konserwatysta
محافظه کاری [mohāfeze-kāri] - konserwatywność
محاکمه [mohākeme] - sąd, rozprawa
محال [mahāl] l.mn. [mahālāt] - absurd
محاوره ای [mohāwerei] - konwersacyjny
محبّت [mohabbat] - łaskawość; miłość
محبوبیت [mahbubijat] - popularność
محترم [mohtaram] - szanowny
محتکر [mohtaker] - spekulant
محتوی [mohtawā] - treść, zawartość
محدود [mahdud] - ograniczony; [mahdud budan] - być ograniczonym, graniczyć; [mahdud szodan be] - ograniczać się do
محدودیت [mahdudijat] - ograniczenie
محراب [mehrāb] - miejsce modlitwy; ołtarz; mihrab
محرک [mohrak] - stymulant; motor
محرّم [moharram] - pierwszy miesiąc muzułmańskiego kalendarza księżycowego
محرم [mahram] l.mn. [mahārem] - bliski krewny mający dostęp do haremu; (przen.) człowiek zaufany
محرمانه [mahramāne] - poufny, potajemny
محروم [mahrum] - pozbawiony; [az czizi mahrum budan] - być pozbawionym czego; [mahrum kardan] - pozbawiać; odbierać
محرومیت [mahrumijat] - pozbawienie, odebranie
محسن [mohsen] - dobroczyńca; dobroczynny
محسوب [mahsub] - zaliczany; [mahsub szodan be...] - zaliczać się do...
محسود [mahsud] - przedmiot zazdrości
محسوس [mahsus] - wyczuwalny, odczuwalny;
محصّل [mohassal] - uczący się, student
محصول [mahsul] l.mn. [mahsulāt] - produkt, wyrób, wytwór
محض [mahz] - [be mahz-e] - natychmiast po; zaraz po
محفل [mahfel] - kółko, towarzystwo, grupa
محفوظ [mahfuz] - zastrzeżony; [hame-je hoquq mahfuz ast] - wszystkie prawa zastrzeżone
محقّق [mohaqqeq] l.mn. [mohaqqeqin] - badacz
محکوم [mahkum] - skazany; potępiony; [be... mahkum szodan] - zostać skazanym na...; [mahkum kardan] - skazywać; potępiać
محکومیت [mahkumijat] - wyrok skazujący
محلّ [mahall] - miejsce; dział (w sklepie); [mahall-e bāgāż] - przechowalnia bagażu
محلول [mahlul] - rozpuszczony
محلّه [mahalle] - dzielnica
محلّی [mahalli] - miejscowy, lokalny, regionalny
محمّد [mohammad] - Muhammad
محو [mahw] - zniknięcie
محور [mehwar] - oś
محوّطه [mohawwate] - teren, obszar
محیط [mohit] - środowisko; atmosfera; [mohit-e zist] - środowisko naturalne
مخارج [machāredż] - wydatki; koszty
مخاطب [mochāteb] - rozmówca; (gram.) druga osoba
مخاطبه [mochātebe] - rozmowa
مخالف [mochālef] - sprzeciwiający się; przeciwny; l.mn. [mochālefin] - przeciwnik
مخالفت [mochālefat] - sprzeciw
مختار [mochtār] - niezależny, nieskrępowany; pełnomocny; autoryzowany; [wazir-e mochtār] - minister pełnomocny
مختصر [mochtasar] - pokrótce, w zarysie, w skrócie
مختلف [mochtalef] - różny
مخدّر [mochadder] - odurzający, narkotyczny; [mawād-e mochadder] - narkotyki
مخصوص [machsus] - szczególny; specjalny
مخصوصاً [machsusan] - szczególnie; zwłaszcza, w szczególności
مخفی [machfi] - tajny, potajemny; nielegalny
مخفیانه [machfijāne] - potajemnie; sekretnie;
مخلص [mochles] - oddany przyjaciel (zwrot grzecznościowy)
مخلوط [machlut] - wymieszany; [machlut kardan] - mieszać
مخمل [machmal] - aksamit
مخملی [machmali] - aksamitny; [enqelāb-e machmali] - aksamitna rewolucja
مداخله [modāchele] - ingerencja
مداد [medād] - ołówek
مداد تراش [medād-tarāsz] - gumka
مدارس [madāres] l.mn. od [madrese] - szkoły
مدارک [madārek] l.mn. od [madrak] - dokumenty
مدافع [modāfe'] l.mn. [modāfe'in] - broniący; obrońca
مدّت [moddat] - okres czasu
مدرسه [madrese] l.mn. [madāres] - szkoła
مدرک [madrak] l.mn. [madārek] - dokument
مدرن [modern] - nowoczesny
مدل [model] - model
مدیترانه [meditarāne] - środziemnomorski; [darjā-je meditarāne] - Morze Śródziemne
مدیر [modir] - dyrektor; [modir-e koll] - dyrektor generalny
مذاکره [mozākere] l.mn. [mozākerāt] - rozmowy, rokowania, pertraktacje, debata; [mozākere kardan] - prowadzić rozmowy, pertraktować
مذکّر

[mozakkar] - (gram.) rodzaj męski

مذکور [mazkur] - wyżej wymieniony; wspomniany
مذهب [mazhab] - wyznanie, religia; (w islamie) szkoła prawa
مذهبی [mazhabi] - religijny; l.mn. [mazhabijun] - człowiek religijny, wyznawca
مراتب [marāteb] l.mn. od [martabe] - stopnie
مراجعت [morādże'at] - powrót; [morādże'at kardan] - powracać
مراجعه [morādże'e] - zwrócenie się; [be kasi morādże'e kardan] - zwracać się do kogo
مراجعه کننده [morādże'e konande] - interesant, petent
مراحل [marāhel] l.mn. od [marhale] - etapy
مراسم [marāsem] - ceremonia, uroczystość
مراکز [marākez] l.mn. od [markaz] - centra, ośrodki
مراعات [morā'āt] - przestrzeganie; [czizi rā morā'āt kardan] - przestrzegać czego
مراقب [morāqeb] - uważny, baczny, skupiony na czymś; obserwujący coś; zamyślony
مربّع [morabba'] - kwadratowy
مربوط [marbut] - dotyczący, związany; [be czizi marbut budan] - odnosić się do czego; dotyczyć czego
مربّی [morabbi] - trener
مرتّب [morattab] - uporządkowany, posprzątany; regularny, systematyczny; [morattab kardan] - uporządkować, posprzątać
مرتّباً [morattaban] - regularnie
مرتبه [martabe] l.mn. [marāteb] - raz; stopień, ranga; [be marāteb] - o wiele bardziej, wielokrotnie, znacznie
مرتفع [mortafe'] - wysoki, o dużej wysokości
مرثیه [marsije] l.mn. [marāsi] - elegia, lament (żałobny utwór poetycki
مرجان [mardżān] - koral
مرجانمار [mardżān-mār] - wąż koralowy
مرحله [marhale] l.mn. [marāhel] - etap, faza; [dar marhale-je dowwom] - w drugiej kolejności
مرحمت [marhamat] - łaskawość, uprzejmość; [marhamat kardan] - zrobić co (łaskawie), np. podać co komu; [marhamat-e szomā zijād] - do widzenia, dziękuję za uprzejmość
مرخّص [morachchas] - zwolniony; [morachchas szodan] - odejść (przy mówieniu o sobie w stylu grzecznościowym)
مرخّصی [morachchasi] - urlop
مرد [mard] - człowiek; mężczyzna
مرداد [mordād] - piąty miesiąc irańskiego kalendarza (24 lipca - 23 sierpnia)
مردم [mardom] - ludzie, lud
مردم‌دوست [mardom-dust] - filantrop
مردم‌دوستی‌ [mardom-dusti] - filantropia
مردمسالاری [mardom-sālāri] - demokracja
مردمشناس‌ [mardom-szenās] - antropolog
مردم‌شناسی [mardom-szenāsi] - antropologia
مردمک [mardomak] - źrenica
مردمی [mardomi] - ludowy, społeczny
مردن [mordan] TT [mir] - umierać
مرز [marz] - granica
مرسوم [marsum] - zwyczajowy; [marsum budan] - być w zwyczaju
مرسی [mersi] - dziękuję
مرض [maraz] l.mn. [amrāz] - choroba
مرطوب [martub] - wilgotny
مرعوب [mar'ub] - przestraszony, przerażony
مرغ [morgh] - kura; ptak
مرغ آبی [morgh-ābi] - kaczka
مرقوم [marqum] - napisany; [marqum farmudan/dāsztan] - napisać (w stylu grzecznościowym)
مرکّب [morakkab az] - złożony z..
مرکز [markaz] l.mn. [marākez] - centrum, środek, ośrodek
مرکزی [markazi] - środkowy, centralny
مرگ [marg] - śmierć; [marg bar āmrikā] - śmierć Ameryce!
مرمر [marmar] - marmur
مرموز [marmuz] - tajemniczy; zaszyfrowany
مروارید [marwārid] - perła
مروّج [morawwedż] - głosiciel, szerzyciel
مرورگر [morur-gar] - przeglądarka (internetowa)
مریض [mariz] - chory; [mariz szodan] - zachorować
مریزخانه [mariz-chāne] - szpital
مریضی [marizi] - choroba
مزاحم [mozāhem] - przeszkadzający, sprawiający kłopot; [mozāhem-e kasi szodan] - przeszkadzać komu; (wiele użyć grzecznościowych)
مزایا [mazājā] l.mn. od [mazijat] - przywileje
مزبور [mazbur] - wyżej wymieniony; powyższy
مزد [mozd] - wynagrodzenie
مزدور [mozdur] - pracownik najemny; najemnik
مزیت [mazijat] l.mn. [mazājā] - przywilej
مزه [maze] - smak; [maze kardan] - smakować
مزه دار [maze-dār] - smaczny
مژده [możde] - dobra wiadomość
مژه [może] l.mn. [możegān] - rzęsa
مس [mes] - miedź
مسابقاتی [mosābeqāti] - dotyczący zawodów; konkursowy
مسابقه [mosābeqe] l.mn. [mosābeqāt] - zawody
مساحت [masāhat] - powierzchnia
مسائل [masā'el] l.mn. od [mas'ale] - zagadnienia, problemy
مسافر [mosāfer] - podróżny
مسافربر [mosāfer-bar] - pasażerski
مسافرت [mosāferat] - podróż; [mosāferat kardan] - podróżować
مسالمت [mosālemat] - pokój, stan pokoju
مسالمت آمیز [mosālemat-āmiz] - pokojowy
مساوت [mosāwat] - równość
مساوی [mosāwi] - równy; [mosāwi bā...] - równy..., tyle samo co...; [be tour-e mosāwi] - po równo
مسائل [masā'el] l.mn. od [mas'ale] - kwestie, zagadnienia
مست [mast] - upojony; pijany
مستراح [mostarāh] - ubikacja
مستعمره [mosta'mere] l.mn. [mosta'merāt] - kolonia, dominium
مستقلّ [mostaqell] - niepodległy
مستقیم [mostaqim] - prosty, bezpośredni; [be tour-e mostaqim] - bezpośrednio
مستقیماً [mostaqiman] - bezpośrednio
مستمند [mostamand] - biedny
مستند [mostanad] - oparty na dokumentach; dokumentalny
مستی [masti] - stan upojenia
مسجد [masdżed] l.mn. [masādżed] - meczet
مسخ [masch] - przeobrażenie, wyobrażenie
مسخره [maschare] - drwina; [maschare kardan] - drwić, wyśmiewać
مسکن [maskan] - mieszkanie
مسکونی [maskuni] - mieszkalny; mieszkaniowy
مسلّح [mosallah] - uzbrojony
مسلّحانه [mosallahāne] - zbrojnie; przy użyciu broni
مسلسل [mosalsal] - powiązany ze sobą; seryjny; karabin maszynowy
مسلّط [mosallat] - dominujący, panujący; [mosallat budan bar] - panować nad...; [mosallat szodan bar] - zapanować nad; zawładnąć
مسلّم [mosallam] - pewny; udowodniony; bezdyskusyjny; niewątpliwy; [enerżi-je atomi haqq-e mosallam-e māst] - mamy bezdyskusyjne prawo do energii atomowej! (aktualne hasło)
مسلمان [mosalmān] - muzułmanin
مسلول [maslul] - gruźliczy; gruźlik
مسموم [masmum] - zatruty, otruty
مسواک [meswāk] - szczoteczka do zębów
مسیحی [masihi] - chrześcijanin; chrześcijański
مسیر [masir] - linia, przebieg drogi; trasa
مسئله [mas'ale] l.mn. [masā'el] - zagadnienie; problem
مسئول [mas'ul] - odpowiedzialny
مسئولیت [mas'ulijat] - odpowiedzialność
مشارکت [moszārekat] - udział, partnerstwo; [be moszārekat-e...] - przy współudziale
مشاعره [moszā'ere] - rywalizacja poetycka
مشاغل [moszāghel] - zawody, profesje
مشاور [moszāwer] l.mn. [moszāwerin] - doradca
مشاوره [moszāwere] - konsultacja; zasięganie rady, doradzanie
مشاهد [moszāhed] - obserwator; widz
مشاهده [moszāhede] - obserwowanie; [moszāhede szodan] - zostać zaobserwowanym
مشاهیر [maszāhir] l.mn. od [maszhur] - sławy; sławni ludzie; luminarze
مشبّک [moszabbek] - rzeźbiony w drewnie
مشت [moszt] - pięść
مشتاق [mosztāq] - wielbiciel, miłośnik; stęskniony [mosztāq-e didār] - stęskniony spotkania (formułka grzecznościowa wypowiadana po dłuższym niewidzeniu)
مشترک [mosztarak] - wspólny
مشترک [mosztarek] - abonent, subskrybent, prenumerator
مشترکاً [mosztarakan] - wspólnie
مشتری [mosztari] - klient
مشتزنی [moszt-zani] - boks
مشتمل [mosztamel] - zawierający, składający się z; [in ketāb mosztamel bar dah fasl ast] - ta książka zawiera 10 rozdziałów
مشخّص [moszachchas] - określony, konkretny; [moszachchas szodan] - zostać określonym, sprecyzowanym; [moszachchas kardan] - określać, precyzować, konkretyzować
مشخّصات [moszachchasāt] - cechy charakterystyczne
مشرق [maszreq] - wschód (strona świata)
مشروب [maszrub] l.mn. [maszrubāt] - napój alkoholowy
مشروح [maszruh] - opisany; wzmiankowany; detaliczny, dokładny
مشروط [maszrut] - uwarunkowany; ograniczony; konstytucyjny
مشروطه [maszrute] -  konstytucyjny
مشروطیت [maszrutijat] - konstytucja
مشروع [maszru'] - legalny; prawomocny; słuszny
مشروعیت [maszru'ijat] - legalność
مشعوف [masz'uf] - zachwycony
مشغول [maszghul] - zajęty; [maszghul-e czizi szodan] - zająć się czym
مشق [maszq] - ćwiczenie; praca domowa; wypracowanie
مشکل [moszkel] - trudny; [moszkelāt] - trudności, kłopoty
مشکوک [maszkuk] - podejrzany; wątpliwy
مشکی [meszki] - czarny
مشمول [maszmul] - zawarty; objęty, podlegający (np. działaniu przepisów); poborowy
مشورت [maszwerat] - rada, konsultacja
مشورتی [maszwerati] - doradczy
مشهد [maszhad] - Meszhed (nazwa miasta to skrót od [mahalle-je szahādat])
مشهود [maszhud] - zaświadczony
مشهور [maszhur] - sławny; [maszhur budan be...] - słynąć z...
مصاحبه [mosāhebe] - wywiad (rozmowa, nie instytucja)
مصادف [mosādef] - [mosādef szodan] - zbiec się
مصالحه [mosālehe] - kompromis, porozumienie
مصدر [masdar] l.mn. [masāder] - masdar (forma słownikowa czasowników; rzeczownik odsłowny pełniący niektóre funkcje bezokolicznika)
مصر [mesr] - Egipt
مصرف [masraf] - zużycie, konsumpcja; [masraf szodan] - być zużywanym, spożytkowanym; [masraf kardan] - używać, pożytkować, konsumować
مصرفی [masrafi] - konsumpcyjny
مصلحت [maslahat] - stosowny; zalecany, słuszny
مصمّت [mosammat] - niemy, bezgłośny; (gram.) spółgłoska
مصمّم [mosammam] - zdecydowany, zdeterminowany
مصنوعی [masnu'i] - sztuczny
مصوّب [mosawwab] - zatwierdzony, uchwalony; uchwała
مصوّبه [mosawwabe] - zatwierdzona, uchwalona (r.ż. od [mosawwab]) [qawānin-e mosawwabe] - zatwierdzone prawa
مصوّت [mosawwat] - (gram.) samogłoska
مضارع [mozāre'] - (gram.) czas nieprzeszły; aoryst
مضحک [mozhek] - śmieszny, bezsensowny
مضطرب [moztarab] - zaniepokojony
مطابق [motābeq] - odpowiadający, zgodny z; [motābeq-e] - według
مطالبه [motālebe] l.mn. [motālebāt] - wymóg
مطالعه [motāle'e] l.mn. [motāle'āt] - czytanie, lektura; badanie, studia; [motāle'e kardan] - czytać, uczyć się
مطبوع [matbu'] - przyjemny
مطبوعات [matbu'āt] - prasa
مطبوعاتی [matbu'āti] - prasowy
مطرح [matrah] - poruszany; [matrah kardan] - poruszać (temat)
مطلب [matlab] l.mn. [matāleb] - zagadnienie, temat
مطّلع [mottale'] - powiadomiony; [mottale' szodan] - dowiedzieć się
مطلق [motlaq] - absolutny
مطلوب [matlub] - upragniony, ulubiony
مطمئن [motma'en] - przekonany, pewny
مطهّر [motahhar] - czysty; święty, uświęcony
معادل [mo'ādel] - odpowiednik
معادن [ma'āden] l.mn. od [ma'dan] - kopalnie
معاشرت [mo'āszerat] - kontakt; [bā kasi mo'āszerat kardan] - przestawać z kim, przebywać w czyim towarzystwie
معاشری [mo'āszeri] - kontaktowy
معاصر [mo'āser] - współczesny
معاف [mo'āf] - zwolniony (od)
معافیت [mo'āfijat] - zwolnienie
معالجه [mo'āledże] - leczenie; [mo'āledże kardan] - leczyć
معامله [mo'āmele] l.mn. [mo'āmelāt] - wymiana handlowa
معاون [mo'āwen] - zastępca; wice-; [mo'āwen-e wezārat] - wiceminister
معاهده [mo'āhede] - traktat; przymierze
معایب [ma'ājeb] - wady, braki
معبد [ma'bad] l.mn. [ma'ābed] - świątynia
معتقد [mo'taqed] - przekonany, wierzący w co; [mo'taqedam ke] - jestem przekonany, że
معدن [ma'dan] l.mn. [ma'āden] - kopalnia
معدنچی [ma'danczi] - górnik
معذرت [ma'zerat] - przebaczenie; [ma'zerat michāham] - przepraszam
معرض [ma'raz] - miejsce ekspozycji; [dar/be ma'raz gozāsztan] - wystawić (coś na pokaz); [dar ma'raz-e chatar budan] - być wystawionym na niebezpieczeństwo;
معرّفی [mo'arrefi] - przedstawienie, zapoznanie; chem. reakcja; [kasi rā be kasi mo'arrefi kardan] - przedstawić kogo komu
معرکه [ma'reke] l.mn. [ma'ārek] - bitwa, konflikt, kłótnia; pole bitwy; arena, scena (zwł. przedstawień ulicznych)
معروف [ma'ruf] - znany; [ma'ruf be...] - znany z...; znany jako...
معروفیت [ma'rufijat] - sława
معشوق [ma'szuq] - ukochany
معصوم [ma'sum] - bezgrzeszny, święty
معطّل [mo'attal] [mo'attal kardan] - zatrzymywać, kazać czekać; przedłużać, odkładać
معقول [ma'qul] - racjonalny; sensowny
معلّم [mo'allem] - nauczyciel
معلّمی [mo'allemi] - zawód nauczyciela
معلول [ma'lul] - skutek, konsekwencja; rezultat; inwalida [ellat-o ma'lul] - przyczyna i skutek
معلوم [ma'lum] - znany, wiadomy
معلومات [ma'lumāt] - wiadomości
معما [mo'ammā] - zagadka
معمولاً [ma'mulan] - zwykle
معمولی [ma'muli] - zwykły, zwyczajny
معنوی [ma'nawi] - duchowy
معنی [ma'ni] l.mn. [ma'āni] - znaczenie
معهذا [ma'hazā] - mimo to; tym niemniej
معیار [me'jār] - kryterium
مغازه [maghāze] - sklep
مغرب [maghreb] - zachód (strona świata); Maroko
مغز [maghz] - mózg
مغلوب [maghlub] - pokonany
مغول [moghul] - Mongoł
مفاد [mofād] - treść, sens
مفت [moft] - bezpłatny
مفتخر [moftachar] - zaszczycony
مفرد [mofrad] - pojedynczy; jednostkowy; jedyny; prosty; (gram.) liczba pojedyncza
مفصّل [mofassal] - obszerny, szczegółowy
مفعول [maf'ul] - (gram.) dopełnienie; [hālat-e maf'ul] - biernik
مفلوج [mafludż] - sparaliżowany
مفهوم [mafhum] l.mn. [mafāhim] - sens; koncepcja, pojęcie; zrozumiały; [ghejr-e mafhum] - niezrozumiały; [mafhum-e man in ast ke...] - rozumiem, że...
مفید [mofid] - korzystny, pożyteczny
مقابل [moqābel] - przeciwny, przeciwległy; [dar moqābel-e] - wobec; w zamian za; [moqābele kardan] - przeciwstawiać się
مقادیر [maqādir] l.mn. od [meqdār] - ilości
مقاصد [maqāsed] l.mn. od [maqsad] - cele, zamiary
مقاله [maqāle] l.mn. [maqālāt] - artykuł
مقام [maqām] - urząd, stanowisko; miejsce, pozycja
مقامت [maqāmāt] - władze, organa
مقاومت [moqāwemat] - opór; odporność
مقایسه [moqājese] - porównanie; [moqājese kardan] - porównywać; [dar moqājese bā...] - w porównaniu do...
مقتدر [moqtader] - dopuszczony; [moqtader kardan/nemudan] - dopuszczać
مقدار [meqdār] l.mn. [maqādir] - ilość
مقدّس [moqaddas] - święty, czczony
مقدّمه [moqaddame] - wstęp, wprowadzenie
مقرّرات [moqarrarāt] - przepisy
مقصد [maqsad] l.mn. [maqāsed] - cel, zamiar
مقصود [maqsud] - cel, zamiar; [maqsudam in ast ke] - chodzi mi o to, że
مقطع [moqte'] - wycinek; pauza
مقلّد [moqalled] - naśladowca
مقوّی [moqawwi] - pożywny, kaloryczny
مقیاس [meqjās] - skala, miara
مقیم [moqim] - mieszkający, osiadły, zamieszkały (na stałe)
مکاتبه [mokātebe] - korespondencja; [mokātebe kardan] - korespondować
مکاشفات [mokāszefāt] - apokalipsa
مکالمه [mokāleme] - rozmowa, konwersacja
مکتب [maktab] l.mn. [makāteb] - szkoła; doktryna
مکرّر [mokarrar] - powtarzający się
مکلّف [mokallaf] - zobowiązany
مکیده [makide] - (gram.) implozywny
مکيدن [makidan] TT مک [mak] - ssać
مگر [magar] - czyż (nie)?; chyba że;
مگس [magas] - mucha
ملّا [mollā] - mułła
ملاحظه [molāheze] - obserwacja; [molāheze kardan/farmudan] - obejrzeć (w stylu grzecznościowym)
ملاز [malāz] - języczek; uvula
ملازی [malāzi] - (gram.) uwularny
ملاغه [malāghe] - łyżka wazowa, chochla
ملافه [malāfe] - prześcieradło
ملاقات [molāqāt] - spotkanie; [molāqāt kardan] - spotkać się
ملایم [molājem] - umiarkowany
ملّت [mellat] l.mn. [mellal] - naród
ملحق [malhaq] - przyłączony; [malhaq szodan] - zostać przyłączonym
ملخ [malach] - szarańcza; [malach-e ābi] - krewetka
ملغی [molghā] - unieważniony, anulowany
ملکه [malake] l.mn. [malā'ek] - anioł
ملل [melal] l.mn. od [mellat] - narody; [melal-e mottahed] - narody zjednoczone
ملوان [malawān] - marynarz
ملول [malul] - znużony, znudzony
ملّی [melli] - narodowy
ملیات [molijāt] - podatki
ملّیت [mellijat] - narodowość
ملّیگرائی [melli-garā'i] - nacjonalizm; nacjonalistyczny
ممارست [momāresat] - praktyka, ćwiczenie, powtarzanie; [momāresat kardan] - ćwiczyć, powtarzać
ممتاز [momtāz] - uprzywilejowany; wspaniały, świetny
ممتدّ [momtadd] - rozciągający się; przeciągający się, przedłużający się;
ممتنع [momtana'] - wstrzymujący się
ممکن [momken] - możliwy; [momken ast berawam] - może pójdę
مملکت [mamlekat] l.mn. [mamālek] - państwo, kraj
مملکتی [mamlekati] - państwowy
ممنوع [mamnu'] - zakazany; [worud mamnu'] - zakaz wstępu
ممنون [mamnun] - wdzięczny; [mamnunam] - dziękuję
من [man] - ja
منابع [manābe'] l.mn. od [mamba'] - źródła; zasoby
مناره [manāre] - minaret
مناسب [monāseb] - odpowiedni
مناسبت [monāsebat] l.mn. [monāsebāt] - związek, odniesienie; [be monāsebat-e] - z okazji
مناطق [manāteq] l.mn. od [mantaqe] - rejony, regiony
منافع [manāfe'] l.mn. od [manfa'at] - korzyści, zyski
منبر [membar] - kazalnica
منبع [mamba'] l.mn. [manābe'] - źródło; zasób, złoże
منتخب [montachab] - wybrany; elekt
منتشر [montaszer] - opublikowany; [montaszer szodan] - zostać wydanym, opublikowanym
منتظر [montazer] - oczekujący; [montazer-e kasi budan] - czekać na kogo
منتقد [montaqed] - krytyk
منتقل [montaqel] - przenoszony; [montaqel kardan] - przenosić, przekazywać
منتها [montahā] - a jednak, ale
منجم [monadżem] - astronom
منحصر [monhaser] - zredukowany, ograniczony; [monhaser be fard] - indywidualny, unikalny
منحلّ [monhall] - rozwiązanie (instytucji) [monhall kardan] - rozwiązać
مندرس [mondares] - podarty
منزل [manzel] - mieszkanie
منش [manesz] - natura; charakter, temperament
منشع [mansza'] - źródło
منشور [manszur] - pryzmat; patent, dyplom, karta; [manszur-e mellal-e mottahed] - Karta Narodów Zjednoczonych
منشی [monszi] - sekretarz
منصف [monsef] - sprawiedliwy, słuszny; uczciwy, bezstronny; [hej'at-e monsafe] - jury
منصفانه

[monsefāne] - uczciwie; sprawiedliwie

منطق [manteq] - logiczny
منطقاً [manteqan] - logicznie
منطق‌دان [manteq-dān] - logik
منطقه [mantaqe] l.mn. [manāteq] - rejon, region; strefa, sfera;
منطقه ای [mantaqe'i] - regionalny
منظره [manzare] l.mn. [manāzer] - widok, panorama
منظّم [monazzam] - porządny; uporządkowany
منظور [manzur] - cel, zamiar
منع [man'] - zakaz
منعکس [mon'akes] - odzwierciedlony, odbity; [mon'akes szodan] - odzwierciedlać się
منفصل [monfasel] - oddzielny, wydzielony; (gram.) samodzielny
منفعت [manfa'at] l.mn. [manāfe'] - korzyść, zysk, interes
منفعل [monfa'el] - pasywny, bierny
منفور [manfur] - znienawidzony, pogardzany
منفی [manfi] - negatywny; (o głosie) przeciw
منقار [menqār] - dziób
منقّد [monaqqed] - krytyk
منکر [monkar] - zabroniony, zakazany; występek
منگنه [mangane] - zszywacz
منور [monawwar] - oświecony; oświetlony; [monawwar kardan] - oświetlać; oświecić
منوط [manut] - zależny; [in manut be tasmim-e doulat ast] - to zależy od decyzji rządu
مو [mu] - włosy
موادّ [mawādd] l.mn. od [mādde] - substancja; przedmiot; [mawādd-e mochadder] - narkotyki, środki odurzające
موارد [mawāred] l.mn. od [moured] - sprawy, kwestie
مواضع [mawāze'] l.mn. od [mouze'] - pozycje, stanowiska
مواظب [mowāzeb] - pilnujący, chroniący; [mowāzeb-e chodet bāsz] - uważaj na siebie
موافق [mowāfeq] - zgodny, zgadzający się; [mowāfeqam] - zgadzam się
موافقت [mowāfeqat] - zgoda; [mowāfeqat kardan] - zgadzać się
موافقت نامه [mowāfeqat-nāme] - porozumienie (pisemne), układ
مؤالّف [mo'allef] - autor
موانع [mawāne'] l.mn. od [māne'] - przeszkody
موثّر [mo'asser] - oddziałujący, wpływający
موج [moudż] l.mn. [amwādż] - fala
موجب [moudżeb] - przyczyna; [moudżeb szodan] - powodować, wywoływać; [be moudżeb-e...] - w wyniku; w następstwie
موجود [moudżud] l.mn. [moudżudāt] - istniejący; istota; [moudżudāt-e zende] - istoty żywe
مؤدّبانه [mo'addabāne] - grzecznościowy, grzeczny, uprzejmy
موذّن [mo'azzen] - muezzin
موذی [muzi] - szkodliwy; kłopotliwy; sprytny;
مورچه [murcze] - mrówka
مورّخ [mowarrach] - datowany
مورد [moured] l.mn. [mawāred] - przedmiot, sprawa, kwestia; [dar moured-e] - w sprawie...; [moured-e czizi qarār gereftan] - podlec czemu ; [czizi rā moured-e czizi qarār dādan] - poddać co czemu; [moured-e alāqe] - ulubiony; [moured dāsztan] - mieć podstawy; [dar moured-e...] - w sprawie
موز [mouz] - banan
موزه [muze] - muzeum
مؤسّس [mo'asses] - założyciel
موسوم [mousum] - zwany, noszący imię;
موسّسه [mo'assese] - fundacja; instytucja
موسی [musā] - Mojżesz
موسیر [mousir] - szalotka (roślina podobna do czosnku wykorzystywana jako przyprawa)
موسیقی [musiqi] - muzyka
موش [musz] - mysz
موشک [muszak] - rakieta
موشک‌انداز [muszak-andāz] - wyrzutnia rakiet
موشکور [musz-e kur] - nietoperz
موضع [mouze'] l.mn. [mawāze'] - pozycja, stanowisko
موضوع [mouzu'] - treść; temat, sprawa, kwestia
موطن [mouten] - siedziba, ojczyzna
موظّف [mowazzaf] - zobowiązany; [be czizi mowazzaf kardan] - zobowiązać do
موفّق [mowaffaq] - ten, któremu się udało; udany, uwieńczony sukcesem [man mowaffaq szodam] - udało mi się
موفّقیت [mowaffaqijat] - sukces, pomyślność, powodzenie
موفّقیت آمیز [mowaffaqijat-āmiz] - pomyślny
موقّت [mowaqqat] - tymczasowy
موقع [mouqe'] - okres, chwila
موقعیت [mouqe'ijat] - okoliczności, sytuacja, warunki
مولود [moulud] - zrodzony

موم

[mum] - wosk
مؤمن [mo'men] l.mn. [mo'menin] - wierzący, wierny; pobożny
مومی [mumi] - woskowy
مؤنّث [mo'annas] - (gram.) rodzaj żeński
مه [meh] - mgła
مهاجر [mohādżer] l.mn. [mohādżerin] - emigrant; uchodźca; [ordugāh-e mohādżerin] - obóz dla uchodźców
مهاجرت [mohādżerat] - emigracja; [mohādżerat kardan] - emigrować
مهاجم [mohādżem] - najeźdźca; agresor; agresywny;
مهارت [mohārat] - umiejętność
مهر [mehr] - siódmy miesiąc irańskiego kalendarza (24 września - 23 października)
مهر [mohr] - pieczęć
مهربان [mehrabān] - łaskawy, miły

مهره

[mohre] - (anat.) krąg
مهره دار [mohredār] - kręgowiec
مهلت [mohlat] - moratorium; okres odłożenia spłaty
مهمّ [mohemm] - ważny
مهمّات [mohemmāt] - amunicja, broń, sprzęt wojskowy
مهمان [mehmān] - gość
مهمانخانه [mehmān-chāne] - pokój gościnny
مهمان نواز [mehmān-nawāz] - gościnny
مهندس [mohandes] - inżynier
مهیب [mohib] - groźny, straszny
می [mej] - (w poezji) wino
میان [mijān] - środek; [dar in mijān] - wtedy; [mijān-e] - między; [dar mijān gozāsztan] - przedstawić (sprawę)
میانبرد [mijān-bord] - średniego zasięgu
میانجی [mijāndżi] - mediator
میانجیگری [mijāndżigari] - mediacja, pośrednictwo
میاندندانی [mijān-dandāni] - (gram.) międzyzębowy
میانگین [mijāngin] - średnia, przeciętna
میانه [mijāne] - środek; średni; [fārsi-je mijāne] - średnioperski; [chāwar-e mijāne] - środkowy wschód
میثاق [misāq] - przymierze
میخ [mich] - gwóźdź
میخک [michek] - goździk
میخی [michi] - klinowy
میدان [mejdān] - plac
میر [mir] TT od [mordan] - umierać
میراث [mirās] - dziedzictwo; [mirās-e farhangi] - dziedzictwo kulturowe
میرغضب [mir-ghazab] - kat
میرنده [mirande] - śmiertelny
میز [miz] - stół; [miz czidan] - nakrywać do stołu
میزان [mizān] - poziom, ilość; [mizān kardan] - nastawiać, regulować, stroić
میزبان [mizbān] - gospodarz
میش [misz] - owca (samica)
میشود [miszawad] - można; [miszawad goft ke] - można powiedzieć, że
میکده [mej-kade] - winiarnia
میگو [mejgu] - krewetka
میل [mejl] - pragnienie, ochota; [mejl dāsztan] - pragnąć, mieć ochotę; [bā kamāl-e mejl] - z wielką chęcią
میلاد [milād] - narodzenie (Chrystusa); [ba'd az milād] - po Chrystusie; n.e.; [qabl az milād] - przed Chrystusem; p.n.e.
میلادی [milādi] - chrześcijański (o erze)
میلیمتر [milimetr] - milimetr
میلیمتری [milimetri] - milimetrowy
میمون [mejmun] - małpa
مینا [minā] - emalia; lazur; lazurowy
مینیاتور [miniātur] - miniatura
میوه [miwe] - owoc
میوه فروشی [miwe-foruszi] - sprzedaż owoców; stoisko z owocami
میهمان [mihmān] to samo co [mehmān] - gość
میهماندار [mihmān-dār] - osoba podejmująca gości; gospodarz
میهن [mihan] - ojczyzna
میهن پرست [mihan-parast] - patriota

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Główna strona słownika jest tutaj. Inne iranica są tu.
Natomiast strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli