Słownik persko - polski

Litera ش


آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی


شاخ [szāch] - gałąź; rogi
شاخص [szāches] - wskaźnik, dane
شاخک [szāchak] - czułki
شاخه [szāche] - gałąź
شاد [szād] - radosny, wesoły
شادکامی

[szād-kāmi] - pomyślność

شادمانی [szādemāni] - radość, wesołość
شارلاتانی [szārlātāni] - szarlataneria
شاعر [szā'er] l.mn. [szo'arā] - poeta
شاغل [szāghel] l.mn. [szāghelin] - zatrudniony
شاگرد [szāgerd] - uczeń; czeladnik
شال [szāl] - szalik
شام [szām] - kolacja
شامل [szāmel] - obejmujący, zawierający; [szāmel-e czizi budan] - obejmować co
شأن [sza'n] l.mn. [szo'un] - sprawa, ranga; [dar hame szo'un] - we wszystkich dziedzinach
شانه [szāne] - grzebień; barki; [szāne zadan] - czesać
شاه [szāh] - szach, król
شاهکار [szāh-kār] - arcydzieło
شاهنشاه [szāhenszāh] - szachinszach, cesarz
شاهی [szāhi] - rzeżucha
شاید [szājad] - być może; [szājad berawam] - być może pójdę
شایسته [szājeste] - godny; wart
شایع [szāje'] - oszczerstwo, pomówienie, plotka
شب [szab] - noc; [szab-e jaldā] - Wigilia
شبانه روز [szabāne-ruz] - doba
شباهت [szebāhat] - podobieństwo
شبپره [szab-pare] - nietoperz
شبکه [szabake] - sieć (np. telewizyjna)
شب نشینی [szabneszini] - przyjęcie
شبه [szebh] - podobny; prawie-
شبه جزیره [szebh-e dżazire] - półwysep
شبه جمله [szebh-e dżomle] - (gram.) wykrzyknienie, równoważnik zdania
شبیه [szabih] - podobny; [szabih be] - podobny do
شپش [szepesz] - wesz
شپشو [szepeszu] - wszarz
شتاب [szetāb] - pośpiech
شتافتن [szetāftan] TT [szetāb] - śpieszyć się
شتر [szotor] - wielbłąd
شترمرغ [szotor-morgh] - struś
شته [szate] - mszyca
شجاع [szodżā'] - odważny, śmiały
شخص [szachs] l.mn. [aszchās] - osoba; [szachs-e haqiqi] - osoba fizyczna; [szachs-e hoquqi] - osoba prawna
شخصاً [szachsan] - osobiście
شخصی [szachsi] - osobisty, prywatny
شخصیت [szachsijat] - osobowość
شدّت [szeddat] - intensywność; [bā/be szeddat] - gwałtownie
شدن [szodan] TT [szou] - stawać się, zostać; [miszawad] - można; da się, np. [miszawad goft] - można powiedzieć
شدید [szadid] - gwałtowny; mocny
شراب [szarāb] - wino
شربت [szarbat] - syrop
شرح [szarh] - objaśnienie; [szarh-e hāl] - życiorys; [szarh dādan] - objaśniać
شرژ [szarż] - bateria (telefonu komórkowego); [szarżam dārad tamām miszawad] - kończy mi się bateria
شرط [szart] l.mn. [szarājet] - warunek
شرطی [szarti] - warunkowy
شرق [szarq] - wschód
شرقشناس [szarq-szenās] - orientalista
شرقشناسی [szarq-szenāsi] - orientalistyka
شرقی [szarqi] - wschodni
شرکت [szerkat] - udział; firma, przedsiębiorstwo; [szerkat kardan] - brać udział; [szerkat-e ta'āwāni] - spółdzielnia; [szerkat-e sehāmi] - spółka akcyjna
شرکت کننده [szerkat-konande] - uczestnik
شرم [szarm] - wstyd
شرمنده [szarmande] - zawstydzony
شروع [szoru'] - początek; [szoru' kardan] - zaczynać; [szoru' szodan] - zaczynać się
شریف [szarif] - szlachetny
شریک [szarik] - wspólnik, udziałowiec; [szarik-e dard] - formułka kondolencyjna (dosł. wspólnik w bólu)
شست [szast] - kciuk
شستوشو [szost-o szu] - mycie
شستن [szostan] TT [szu] - myć, prać
شش [szesz] - sześć
شش [szosz] - płuca
شصت [szast] - sześćdziesiąt
شطرنج [szatrandż] - szachy
شطرنجبازی [szatrandżbāzi] - gra w szachy
شطرنجی [szatrandżi] - w kratkę
شعار [szo'ār] - hasło, slogan; [szo'ār dādan] - wznosić hasło
شعاع [szo'ā] - promień
شعب [szo'ab] - oddziały, sekcje; podpodziały; implikacje
شعبده [szo'bade] - żonglerka, kuglarstwo; sztuczki demonstrujące zręczność ręki
شعبده‌باز [szo'bade-bāz] - żongler, kuglarz, magik
شعبده‌بازی [szo'bade-bāzi] - żonglerka, kuglarstwo
شعبه [szo'be] l.mn. [szo'ab] l. [szo'abāt] - oddział, sekcja, dział
شعر [sze'r] l.mn. [asz'ār] - wiersz
شعله [szo'le] - płomień
شعور [szo'ur] - rozum; zdrowy rozsądek; [szo'ur-e hejwāni] - instynkt
شغار [szaghār] - borsuk
شغال [szoghāl] - szakal
شغل [szoghl] - zajęcie, zawód
شفا [szafā] - leczenie, terapia; lekarstwo; [szafā dādan] - leczyć; [szafā jāftan] - zostać wyleczonym
شفابخش [szafā-bachsz] - uzdrowiciel; leczniczy, teoretyczny
شفا‌پذیر [szafā-pazir] - uleczalny
شفاعت [szafā'at] - mediacja, pośrednictwo
شفاف [szafāf] - przejrzysty, przezroczysty; jasny
شفافیت [szafāfijat] - przejrzystość
شفاهاّ [szafāhan] - ustnie
شفاهی [szafāhi] - ustny
شقیقه [szaqiqe] l.mn. [szaqā'eq] - skroń
شکّ [szakk] - wątpliwość; [szakk kardan] - wątpić
شکار [szekār] - polowanie
شکارچی [szekārczi] - myśliwy
شکاف [szekāf] - szpara; rozłam
شکافتن [szekāftan] TT [szekāf] - rozłamać, rozedrzeć
شکایت [szekājat] - skarga, narzekanie; [az kasi szekājat kardan] - skarżyć się na kogo
شکر [szekar] - cukier
شکست [szekast] - porażka; [szekast chordan] - doznać porażki
شکستن [szekastan] TT [szekan-] - rozbić (się)
شکست‌ناپذیر [szekast-nāpazir] - niepokonany, nie do pokonania; 
شکفتن [szekoftan] TT [szekāf] - kwitnąć, rozkwitać
شکسته [szekaste] - złamany, pęknięty, rozbity; [chatt-e szekaste] - rodzaj pisma kursywnego; [del szekaste] - przygnębiony, rozbity
شکل [szekl] l.mn. [aszkāl] - kształt, postać, forma; rysunek
شکم [szekam] - żołądek
شکمو [szekamu] - żarłok
شکن [szekan] TT od شکستن
شکنجه [szekandże] - tortury
شکننده [szekanande] - kruchy, delikatny; łatwy do stłuczenia
شکوفه [szokufe] - pączek (kwiatowy)
شکوه [szokuh] - blask, splendor, wspaniałość; [bā szokuh] - uroczyście
شکيب [szakib] - cierpliwość
شکيبا [szakibā] - cierpliwy
شکيبيدن [szakibidan] TT شکيب [szakib] - czekać; w tym znaczeniu częściej: صبر کردن [sabr kardan]
شگرف [szegerf] - cudowny, wspaniały; świetny
شگفت [szegeft] - zadziwienie; zaskoczenie
شگفتن [szegeftan] - kwitnąć; rozkwitać
شل [szol] - rzadki, luźny
شلاق [szalāq] - chłosta, baty
شلغم [szalgham] - rzepa
شلنگ [szelang] - wąż, szlauch
شلوار [szalwār] - spodnie
شلوق [szoluq] - gwar; tłum; tłumny, tłoczny; nieporządek
شلیک [szelik] - salwa, wystrzał
شما [szomā] - wy, Pan/i, Państwo
شمار [szomār]- 1. numer; 2. TT od شمردن [szomordan] - liczyć
شمارش [szomāresz] - liczenie, obliczanie
شماره [szomāre] - numer, liczba; cyfra
شمال [szomāl] - północ
شمالی [szomāli] - północny
شمردن [szomordan] TT [szomār] - liczyć; uważać za, zaliczać do
شمس [szams] - słońce
شمسی [szamsi] - słoneczny (najczęściej o kalendarzu)
شمش [szemsz] - sztabka
شمشیر [szamszir] - miecz
شمع [szam'] - świeca
شمیران [szemirān] - Szemiran - północne przedmieście Teheranu, zamieszkałe przez najbogatszych
شن [szen] - piasek, żwir
شنا [szenā] - pływanie; [szenā kardan] - pływać
شناخت [szenācht] - poznanie, znajomość
شناختن [szenāchtan] TT [szenās] - znać (kogoś)
شناس [szenās] TT od شناختن [szenāchtan] - znać (kogoś)
شناسه [szenāse] - (gram.) końcówka
شناور [szenāwar] - pływający
شنبه [szanbe] - sobota
شنزار [szen-zār] - plaża
شنکش [szen-kesz] - grabie
شنو [szenou] TT od شنیدن [szenidan] - słyszeć
شنونده [szenawande] - słuchacz
شنیدن [szenidan] TT [szenou] - słyszeć
شو [szou] TT od شدن [szodan] - stawać się
شو [szu] TT od شستن [szostan] - myć
شوخ [szuch] - wesoły, dowcipny
شوخی [szuchi] - żart; [szuchi kardan] - żartować; [be szuchi] - na żarty
شور [szur] - słony; [āb-e szur] - słona woda;
شور [szur] - zapał; entuzjazm; pasja; niepokój
شورا [szourā] - rada; [szourā-je āli] - Rada Najwyższa
شوراندن [szurāndan] TT [szurān] - podburzać
شورش [szuresz] - zamieszki, rozruchy, rebelia, bunt
شوروی [szourawi] - radziecki
شوریدن [szuridan] TT [szur] - buntować się; być wzburzonym
شوفاژ [szofāż] - kaloryfer
شوق [szouq] - ekstaza, wielka przyjemność;
شومینه [szumine] - kominek
شوهر [szouhar] - mąż
شهداء [szohadā'] l.mn. od [szahid] - męczennicy
شهر [szahr] - miasto
شهرت [szohrat] - sława
شهردار [szahrdār] - burmistrz
شهردار [szahrdāri] - Urząd Miasta
شهرستان [szahrestān] - szahrestan (jednostka administracyjna w Iranie; odpowiednik powiatu); (pot.) nie-Teheran, wszystkie miejsca oprócz Teheranu
شهریور [szahriwar] - szósty miesiąc kalendarza irańskiego (24 sierpnia-23 września)
شهریه [szahrije] - czesne
شهوت [szahwat] - pożądanie
شهید [szahid] l.mn. [szohadā'] - męczennik; poległy
شهیر [szahir] - słynny, sławny
شی [szej'] l.mn. [aszjā'] - rzecz
شیر [szir] - kran
شیر [szir] - mleko
شیر [szir] - lew
شیروانی [szirwāni] - blaszany dach
شیره [szire] - słodki gęsty syrop
شیرین [szirin] - słodki
شیرینی [szirini] - słodycze
شیشه [szisze] - szkło, butelka; [szisze-je pandżare] - szyba
شیشه آینه [szisze-ājine] - wystawa (sklepowa)
شیطان [szejtān] - Szatan; urwis [szejtān-e bozorg] - wielki szatan (= USA);
شیعه [szi'e] - szyita
شیفته [szifte] - urzeczony, oczarowany, zafascynowany; wielbiciel
شیلی [szili] - Chile
شیوه [sziwe] - sposób; [sziwe-je toulid] - (gram.) sposób artykulacji

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Główna strona słownika jest tutaj. Inne iranica są tu.
Natomiast strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli