Słownik persko - polski

Litera و


آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی


و [wa; -o] - i
وابستگی [wābastegi] - zależność, podporządkowanie
وابسته [wābaste] - zależny, podporządkowany
واپسگرا [wāpasgarā] - wsteczny
واپسین [wāpasin] - ostatni
واج [wādż] - (gram.) fonem
واجب [wādżeb] - obowiązkowy, niezbędny
واجشناسی [wādż-szenāsi] - (gram.) fonologia
واجنویسی [wādż-newisi] - (gram.) transkrypcja fonologiczna
واجی [wādżi] - (gram.) fonemiczny; fonologiczny
واحد [wāhed] - jednostka; połączony, zjednoczony; [wāhed-e szomāresz] - (gram.) numeratyw
وارد [wāred] - wchodzący; [wāred-e otāq szodan] - wejść do pokoju; [wāred āwardan] - powodować, wyrządzać, wnosić; [wāred kardan] - wprowadzać; sprowadzać, importować
واردات [wāredāt] - import; towary importowane
وارد کننده [wāred-konande] - sprowadzający; importer
وارسی [wārasi] - skontrolowanie, przeanalizowanie
واژه [wāże] - słowo
واعظ [wā'ez] - kaznodzieja
واقع [wāqe'] - znajdujący się, położony; rzeczywisty; [dar wāqe'] - w rzeczywistości
واقعاً [wāqe'an] - rzeczywiście
واقع بینانه [wāqe'-bināne] - realistyczny; realistycznie
واقعه [wāqe'e] l.mn. [waqāje'] - zdarzenie, wydarzenie
واقعی [wāqe'i] - prawdziwy, rzeczywisty
واقعیت [wāqe'ijat] - prawda, rzeczywistość, fakt; [wāqe'ijat jāftan] - urzeczywistniać się; [ājā in wāqe'ijat dārad] - czy to prawda?
واقعیتگرائی [wāqe'ijat-garā'i] - realizm
واک [wāk] - (gram.) dźwięczność
واکدار [wāk-dār] - (gram.) dźwięczny
واکرفتگی [wāk-raftegi] - (gram.) ubezdźwięcznienie
واکرفته [wāk-rafte] - (gram.) ubezdźwięczniony
واکنش [wākonesz] - reakcja
واکه [wāke] - samogłoska; [wāke-je morakkab] - dyftong; [wāke-je morakkab-e farāzin] - dyftong wstępujący; [wāke-je morakkab-e forudin] - dyftong zstępujący
واگن [wāgon] - wagon
وال [wāl] - wieloryb
والدین [wāledejn] - rodzice
والله [wāllā] - na Boga; no cóż
والیبال [wālibāl] - siatkówka
وام [wām] - pożyczka, kredyt
واو [wāw] - litera waw
وای [wāj] - ojej!
وتو [weto] - weto
وثایق [wasājeq] - zabezpieczenie (np. kredytu)
وجدان [wedżdān] - sumienie
وجود [wodżud] - istnienie; [wodżud dāsztan] - istnieć, znajdować się; [be wodżud āmadan] - pojawiać się; [bā wodżud-e in ke] - pomimo tego, że
وحدت [wahdat] - jedność
وخامت [wechāmat] - zagrożenie; zło, szkoda
وداع [wedā'] - pożegnanie
ورزش [warzesz] - sport; [warzesz kardan] - ćwiczyć; gimnastykować się
ورزشکار [warzeszkār] - sportowiec
ورزشی [warzeszi] - sportowy
ورق [waraq] l.mn. [ourāq] - kartka; dokument; [waraq zadan] - kartkować
ورقه [waraqe] - kartka, blankiet, arkusz; dokument
ورم [waram] [waram kardan] - spuchnąć
ورود [worud] - wejście; przybycie, przyjazd
ورودی [worudi] - wejściowy; [emtehānāt-e worudi] - egzaminy wstępne
وزارت [wezārat] - ministerstwo; [wezārat-e omur-e chāredże] - msz; [wezārat-e behdāri] - zdrowia; [wezārat-e dārā'i] - finansów; [wezārat-e bāzārgāni] - handlu; [wezārat-e ma'den] - górnictwa i wydobycia; [wezārat-e erszād-e eslāmi] - ministerstwo propagandy islamu; [wezārat-e niru] - ministerstwo energetyki
وزارت خانه [wezārat-chāne] - ministerstwo
وزراء [wozarā'] l.mn. od [wazir] - ministrowie
وزغ [wazagh] - ropucha
وزن [wazn] - rytm; waga
وزنه [wazne] - ciężar; sztanga
وزنه برداری [wazne bardāri] - podnoszenie ciężarów
وزیدن [wazidan] TT [waz] - wiać
وزیر [wazir] l.mn. [wozarā] - minister
وسایل [wasājel] l.mn. od [wasile] - środki, sposoby
وسط [wasat] - środek
وسطی [wostā] - środkowa; [qorun-e wostā] - wieki średnie, średniowiecze
وسعت [wos'at] - obszar
وسیع [wasi'] - obszerny, szeroki, rozległy
وسیله [wasile] l.mn. [wasājel] - środek, sposób; [be wasile-je...] - za pomocą...
وصف [wasf] - opis; [wasf kardan] - opisywać
وصل [wasl] - połączenie
وضع [waz'] l.mn. [ouzā'] - sytuacja; [waz'-e māli] - sytuacja materialna
وظیفه [wazife] l.mn. [wazājef] - obowiązek
وعده [wa'de] - obietnica; [wa'de dādan] - obiecać
وعظ [wa'z] - kazanie; [wa'z kardan] - wygłaszać kazanie
وفا [wafā] - wierność; [bā wafā] - wierny
وفات [wafāt] - śmierć;[wafāt kardan] - umrzeć
وقایعه [waqāje'] l.mn. od [wāqe'e] - zdarzenia
وقت [waqt] l.mn. [ouqāt] - czas; [waqti ke..] - gdy...
وقت‌کشی [waqt-koszi] - zabijanie czasu
وقف

[waqf] - majątek podarowany na cele dobroczynne; fundacja; poświęcenie; zatrzymanie

وقفه [waqfe] - przestój, przerwa
وکیل [wakil] - pełnomocnik, adwokat, regent; [wakil-e modāfe'] - obrońca (w sądzie)
ول [wel] - [wel kardan] - pozostawić w spokoju, odczepić się; [welasz kon] - zostaw go, daj mu spokój
ولایت [welājat] - przywództwo; zwierzchnictwo; prowincja [welājat-e faqih] - przywództwo muzułmańskiego prawnika (zasada ustroju IRI)
ولرم [welarm] - letni, chłodny
ولگرد [welgard] - włóczęga; [sag-e welgard] - bezpański pies
ولی [wali] - strażnik; opiekun; władca, pan
ولی [wali] - jednakże, lecz
ولی عصر [wali asr] - Pan Czasu (tytuł Ukrytego Imama); to samo = [sāheb-e zamān]
ولی عهد [wali'ahd] - następca tronu
وی [wej] - on (używane zwłaszcza w stylu oficjalnym, języku prasowym itp.)
ویا [wa jā] - albo
ویتنام [wietnām] - Wietnam
ویراستار [wirāstār] - edytor
ویران [wirān] - zburzony, zniszczony; [wirān szodan] - zostać zburzonym
ویرانسازی [wirānsāzi] - rujnowanie
ویرانه [wirāne] - ruina; zrujnowany
ویرایش [wirājesz] - wydanie, edycja
ویزا [wizā] - wiza (czysto irański termin -> [rawādid])
ویژگی [wiżegi] - specyfika, specyficzny charakter
ویژه [wiże] - specjalny, specjalność; [be wiże] - zwłaszcza, szczególnie
ویلنو [wilno] - Wilno
وین [wien] - Wiedeń

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Główna strona słownika jest tutaj. Inne iranica są tu.
Natomiast strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli