Bachtiarski


Bachtiarzy to jedna z ciekawszych grup etnicznych Iranu. Koczownicy lub półkoczownicy, zachowują organizację plemienną ale jednocześnie odgrywają (a ściślej: ich przywódcy) istotną rolę w życiu politycznym Iranu. Zamieszkują środkową część masywu górskiego Zagros. Ich język należy do południowo-zachodniej grupy języków irańskich i jest stosunkowo bliski standardowemu perskiemu. Bliskość ta nie wyklucza jednak istotnych różnic, szczególnie w zakresie fonetyki oraz słownictwa.
Ze strony bakhtiaritribe.net można ściągnąć słowniczek bachtiarsko-perski oraz przykłady bachtiarskich poezji i przysłów. Poniżej zamieszczam swoje spostrzeżenia poczynione w czasie lektury wspomnianych materiałów.
A. Uwagi fonetyczne
-tak jak w teherańskim /ā/ przed /n/ i /m/ przechodzi w /u/;
-w miejscu ogólnoperskiego /u/ występuje /i/
-śródgłosowa grupa /-ft-/ ma swój odpowiednik w bachtiarskim /-hd-/; np. /raftam/ -> /rahdom/; /goftam/ -> /gohdom/
-/ch/ często przechodzi w /h/ - per. /chun/ bacht /hin/ 'krew'
-sufiks dzierżawczy trzeciej osoby ma formę /-es/ (w perskim /-asz/)
B. Odmiana czasownika "być" w bachtiarskim.
czas przeszły: mo bidom; to bidi; ho bid; ima bidim; isa bidin; hono biden
C. Słownictwo
ha - tak; gagu - brat (por. płd. perski kākā); gagumi - jesteś moim bratem; naonom - nie wiem; mande - zmęczony; mande mabāj (=chaste nabāszid); gap - duży; kor - syn, chłopiec

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne iranica są zgromadzone tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Pozostałe materiały: strona lezgińska strona kaukaska
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā jek cziz dāram goftani - ordakam rā dāram dust chejli