Paszto


Podstawowe słownictwo i wyrażenia języka paszto w jego odmianie kandaharskiej. Transkrypcja, dość intuicyjna, w pełni wyjaśniona będzie później. Na razie zaznaczam, że /y/ oznacza tzw. szwę, czyli samogłoskę centralną, podobną do angielskiego /a/ w "about"; /w/ czyta się z angielska;  natomiast spółgłoski refleksyjne (wymawiane z czubkiem języka zawiniętym do tyłu), oznaczam wielkimi literami (czyli /D/ to retrofleksyjne /d/) z wyjątkiem retrofleksyjnego /sz/ oznaczanego przez /x/.

Powitania i inne grzeczności:
assalām ālajkum - pokój wam - zwykłe powitanie
wālajkum - i wam pokój (odpowiedź na powitanie)
salām - pokój - krótka wersja powitania
styraj my sze - dosł. nie bądź zmęczony; powitanie kierowane do pracującego mężczyzny
styra my sze - dosł. nie bądź zmęczona; powitanie kierowane do pracującej kobiety
chwār my sze - dosł. nie bądź chory; odpowiedź na powyższe; do mężczyzny
chwāra my sze - dosł. nie bądź chora; jw. ale do kobiety

Pytania o zdrowie:
cynga je - jak się masz (i do kobiet, i do mężczyzn)
cynga jāst - jw. ale bardziej formalne
(xy) dżoR je/jāst? - czy jesteś zdrów? (do mężczyzn; jāst jest formalne)
(xa) dżoRa je/jāst? - czy jesteś zdrowa? (do kobiet)
py chajr je? - dosł. czy jesteś w dobru? (i do kobiet i do mężczyzn)

Na pytania o zdrowie na ogół nie odpowiada się, lecz tylko dziękuje:
mehrabāni - dziękuję (dosł. uprzejmość, dobroć)
taszakur - dziękuję
salāmat ose - dziękuję (dosł. żyj zdrów/zdrowa)

Pożegnania:
chudāj py amān - do widzenia (dosł. w Bożej opiece)
py mycha de xa - do widzenia (dosł. w twoją twarz dobro)


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Inne iranica są zgromadzone tu, a strona główna znajduje się w tym miejscu.
Pozostałe materiały: strona lezgińska strona kaukaska
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhā yek chiz dāram goftani - ordakam rā dāram dust kheyli