Kaweh Pur Rahnama o...


Poniżej znajdują się linki do stron z zapisem kilkunastu  rozmów jakie przeprowadziłem z Kawem Pur Rahnama. Rozmowy te nie są tak do końca rozmowami - chodziło mi nie tyle o dyskusję jakiejś tezy czy wydarzenia, ile o przedstawienie punktu widzenia Kawego, oddające przy tym jego niepowtarzalny sposób prezentacji. Stąd zachowane liczne dygresje i powtórzenia.

Nagrania wykonano w okresie od marca do września 2004


Aktualnie dostępne tematy:

Na koniec zaklinam: proszę nie traktować tych tekstów jako autorytatywnego źródła wiedzy o Iranie czy w ogóle czymkolwiek. To są opinie, bardzo subiektywne, często kontrowersyjne, nigdy bezstronne. Proszę też pamiętać, że opis faktów czasem nie grzeszy dokładnością - bo chodzi tu nie o to, a o przekazanie relacji (często z pierwszej ręki) pewnego nietuzinkowego człowieka.


Mój adres kontaktowy to iranica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa jek cziz daaram goftani - ordakam raa daaram dust chejli