Iranica


Na stronie tej zamierzam umieszczać informacje i artykuły dotyczące rozmaitych spraw irańskich - począwszy od języków, poprzez religię czy politykę, aż do języków. Języki wspomniane zostały dwukrotnie (trzykrotnie, licząc to zdanie) dla: a) taniego żartu; b) podkreślenia, czym głównie się interesuję i jakie treści będą na tych stronach dominować. No dobrze - nie wiadomo, czy treści niejęzykowe w ogóle kiedykolwiek się tu pojawią :)

Ważna uwaga - "sprawy irańskie" niekoniecznie dotyczyć muszą państwa Iran - zamierzam pisać także o innych krajach irańskiego obszaru językowego (Afganistan i Tadżykistan), jak również, dość marginalnie, i o tych nie-irańskich, na które silnie oddziaływa(ła) kultura perska (Turcja, Kaukaz, kraje Zatoki Perskiej, Azja Środkowa, Subkontynent Indyjski).

Układ, na razie może trochę chaotyczny, zmieni się wraz z rozwojem strony.


Na początek coś nie o językach:

Kaweh Pur Rahnama i nagrania rozmów z nim  
Irańskie drobiazgi - wrażenia z pobytu w Teheranie w kapsułkach


- słowniki: słownik persko-polski   polsko-perska lista słów

- terminologia: gramatyczna   astronomiczna   biologiczna  geometryczna  sportowa

- wyrażenia: frazeologizmy z wyrazem "Bóg"   grzeczności

- odmiany perszczyzny: mówiony perski Teheranu  dialekt Isfahanu   różnice między Farsi a Dari    bachtiarski  Harawi (in English)

- elementy gramatyki: wymowa perska   zdrobnienia   numeratywy   liczebniki   równoważniki zdania   typy zdań   grupa imienna

- inne: perskie wiersze   przysłowia i powiedzenia


- inne języki:

gilaki  paszto  paszto a pachto  baluczi   języki nowoirańskie   języki Iranu  osetyński  asyryjski

Mój adres kontaktowy to peterlin -at- jzn -kropka- pl
Strona główna jest tutaj, inne materiały: strona lezgińska strona kaukaska
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © Piotr Kozłowski 2004-2005. Wszystkie prawa zastrzeżone. کلیه حقوق محفوظ است

tanhaa jek cziz daaram goftani - ordakam raa daaram dust chejli