Słownik gruzińsko - polski

Litera ნღჯუკენგშწზხც ფძვთაპროლდჟ( (ჭჩყსმიტქბჰ
ნადირობს poluje
დაენათესავება jest spokrewniony
ნათესავი krewny
ნათესაობა pokrewieństwo
ნავთობი ropa naftowa
ნაკლებობა brak; niedobór
ნამდვილი prawdziwy
ნარკვევი esej; praca
ნაწარმი produkt
ნაწარმოები praca
ნაწილი część, dział
ნახავს widzi
დაინახავს zobaczy
შემოინახავს oszczędzi; zachowa
ნახევარი połowa
ნახშირი węgiel
მინდა chcę
ნებავს zechciałbym (na ogół używany tylko w 2. i 3. osobie)
ნელა wolno
ნელი wolny
დაანთებს zapali (ogień)
ნიმუში model, wzór; egzemplarz
აღნიშნავს znaczy
ნოემბერი listopad
ნოხი dywan


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli