Języki Afryki od Z do A


Zbiór szkiców o językach Afryki uszeregowanych w odwrotnym porządku alfabetycznym z pewną dozą naciągania (patrz np. Y i J). Większość notek to adaptacje wpisów z mojego bloga prowadzonego na stronie www.afryka.org Przepraszam za ich niejednolitość formalną i merytoryczną - wciąż poszukuję najlepszej metody prezentacji. Po jej wypracowaniu postaram się doprowadzić wszystko do jednego wzorca. 

Celem cyklu jest wskazanie kilku ciekawych - w mojej ocenie - zjawisk gramatycznych oraz prezentacja małego wycinka zróżnicowania językowego Afryki. Dobór języków jest motywowany częściowo względami alfabetycznymi, częściowo dostępnością materiałów, częściowo wreszcie moim subiektywnym osądem. Starałem się dobierać języki "ważne" (czy to ze względu na liczbę mówiących czy oficjalny status) w taki sposób, by całość kolekcji była maksymalnie reprezentatywna dla afrykańskiej językowej różnorodności, by każda z ważnych grup językowych miała swojego reprezentanta (stąd na przykład Nama).  


Ogólnie o klasyfikacji języków Afryki: afroazjatyckie kuszyckie nguni khoisan nilosaharyjskie


Z jak Zulu
X jak Xhosa
Y jak Yoruba
W jak Wolof
U jak Umbundu
T jak Taszelhit
Sz jak Szona
S jak Somali
R jak (kinya)Rwanda / (ki)Rundi
P jak Pular
O jak Oromo
N jak Nama
M jak Malgaski
L jak Luo
K jak Kituba
J jak Jerma
I jak Igbo
H jak Hausa
G jak Gbaya
F jak Fang
E jak Ewe
D jak Diula
C jak Czewa
B jak Bambara
A jak Amharski


Mój adres kontaktowy to peterlin -at- peterlin -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


Copyright © 2009 Piotr Kozłowski. Nie kradnij. Chcesz zamieścić w Wikipedii - spytaj.

tanha jek cziz daram goftani - ordakam ra daram dust chejli