Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera D


a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


da (lub də) też
dad smak
dadlı smaczny
dağ góra
daxil wnętrze; daxil olmaq - wchodzić
dalaşmaq walczyć
dam dach
dar wąski
darıxmaq nudzić się
daş kamień
daşımaq nosić, przenosić
davam trwanie; davam etmək - trwać
dayanmaq stać
dayaz płytki
demək mówić
deyil nie
dəftər zeszyt
dəhliz korytarz
dələ wiewiórka
dəli szalony
dəniz morze
dərd kłopot, problem
dərhal natychmiast
dərin głęboki
dərman lekarstwo
dərmək rwać, zrywać
dərnək klub, towarzystwo
dərs lekcja
dəstə grupa
dəvə wielbłąd
dəvəçi wielbłądnik
dəyəsən jak się wydaje; wygląda na to
dəyişmək zmieniać
dib spód
diqqət uwaga
dil język
din religia
dini religijny
diş ząb; diş ağrısı - ból zęba
divan tapczan
dodaq warga
doğrudan naprawdę, rzeczywiście
doldurmaq wypełniać
dolmaq napełniać; nadziewać; wypychać
dolu pełny
donmaq zamrozić się
dost przyjaciel
döşəmə podłoga
dözmək znosić, wytrzymywać
dumduru przezroczysty, przejrzysty
durmaq wstawać
düdük flet
dünən wczoraj
dünya świat
düşmək upaść
düşmək wysiąść
düşmək zejść
düz prosty; prawidłowy; düz olmaq - mieć rację
düzəltmək robić

a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli