Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera L


a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


labüd niezmienny, trwały
lacivərd lazur, lazurowy
lacın sokół gołębiarz
lağ ironia, wyśmiewanie się
lağım podkop; podziemny kanał; kanalizacja, kloaka
lağımçı miner, saper
lağlağı próżne gadanie
lax wałęsający się
lak Lak
lakin lecz, ale
laqeyd obojętny; niewzruszony; niezaangażowany
lal niemy
lal-kar głuchoniemy
lalə mak; tulipan
laləzar kwietnik
lallaşmaq oniemieć
lap bardzo
lapdan ni stąd ni zowąd, nieoczekiwanie
lat-lüt biedak
latayır cyniczny
latayırçı cynik
lavaş lawasz (cienki chleb)
lay warstwa
layihə projekt
layihəçi projektant; projektodawca
layiq godny, zasługujący
layla kołysanka
lazım potrzebny, niezbędny
lazımınca należycie
leş padlina
leşyeyən padlinożerca
leylək bocian
ləc nienawistnik
ləcləşmək nienawidzieć się wzajemnie
ləğv anulowanie, zlikwidowanie; ləğv eləmək - anulować, usunąć
ləhcə dialekt
ləhn ton, intonacja
ləhzə moment, chwila
ləkə plama, kleks; (przen.) hańba
ləqəb pseudonim
ləl rubin
lələk pióro; upierzenie
lələş pokorny sługa
ləms flegmatyczny, powolny
lənət przekleństwo
ləng powolny, wolny
ləngər obciążenie, balast; gest balansowania
ləngimək spowalniać, opóźniać
ləpə fala
ləpir ślad (stóp)
lətafət delikatność; subtelność; elegancja
lətifə anegdota, dowcip
ləzgi Lezgin; lezgiński
ləzzət smak; przyjemność, zadowolenie
lift winda
liman port
limon cytryna
ling łom
lobya fasola
lotu łotrzyk; człowiek serdeczny i otwarty; wesołek
lovğa samochwała
lüğət słownik
lül pijany
lüt goły; (przen.) biedak
lütf łaskawość; uprzejmość
lütfən proszę
lütfkar łaskawca
lüzum konieczność; potrzeba

a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli