Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera G


a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


gec późno, późny
gecə nocą
gecikmək spóźnić się
geniş szeroki
getmək iść
geyinmək ubierać się
geymək zakładać
gələn nadchodzący; przyszły
gəlmək przyjść
gəmi statek
gənc młody
gətirmək przynieść
gəzmək spacerować
girmək wejść
gizləmək ukryć się
göl jezioro
göndərmək wysyłać
görmək widzieć
görunuş widok, wygląd
göstərmək pokazywać
götürmək wziąć
göyərti zieleń, roślinność
göz oko
gözləmək czekać, oczekiwać
guşə zakątek
günəş słońce
gün dzień
günəşli słoneczny
güzgü lustro, zwierciadło
gül kwiat
gülmək śmiać się
günah grzech
gündüz w ciągu dnia, za dnia
güc siła

a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli