Słownik azerbejdżańsko - polski

Litera F


a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


faciə tragedia, dramat
fağır biedak; biedny
fağırlaşmaq zbiednieć
fahişə prostytutka
faiz procent
fanus latarnia
fasilə odstęp, dystans; przerwa
fayda pożytek, korzyść; fayda vermək - przydać się
fel czasownik
felən faktycznie; w istocie
fevral luty
fəaliyyət działalność
fəhlə robotnik
fəhm rozumienie; rozum, rozsądek
fəlakət katastrofa, wypadek, awaria
fələk niebiosa, nieboskłon; los, przeznaczenie
fəlsəfə filozofia
fərd jednostka, człowiek, idywiduum
fərq różnica
fərqlənmək różnić się
fəsil pora roku
fəvvarə fontanna
fəza przestrzeń
fırıldaq afera, oszustwo, machinacja
fırtına burza
fikir myśl; fikir vermək - zwracać uwagę na coś
fikirləşmək myśleć
fil słoń
filankəs pewien człowiek
fincan filiżanka
fontan fontanna
foto-apparat aparat fotograficzny
fürsət dogodna okazja; odpowiednia chwila

a b c ç d e ə f g h x i j k q l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Mój adres kontaktowy to caucasica -at- op -kropka- pl
A strona główna znajduje się w tym miejscu.
Strony proszę zwiedzać, do mnie proszę pisać.


tanhaa yek chiz daaram goftani - ordakam raa daaram dust kheyli